Simons reageert nog niet op looneis

ROTTERDAM, 2 mei - Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft nog niet gereageerd op de eis van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) 130 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen om de werkdruk in de gezondheidszorg te verlichten. De werkgeversorganisatie werd vrijdag door haar achterban tot dit verzoek gedwongen.

De NZR zelf meende dat de verworven 3 tot 3,5 procent ruimte het maximaal haalbare was en dat de bijdrage die aan de staatssecretaris is gevraagd, die neerkomt op 1 procent extra, niet haalbaar is. Vanochtend verklaarde een woordvoerder van het ministerie van WVC dat de staatssecretaris het voorstel van de Nationale Ziekenhuisraad op dit moment bestudeert en binnen enkele dagen zal komen met een reactie.

Op 30 april liepen de ultimatums af die de vakbonden hadden gesteld aan de werkgevers, verenigd in de NZR. Gisteren werd op verschillende plaatsen in het land actie gevoerd voor een extra loonruimte van zes procent. De protesten hebben vandaag een bescheiden vervolg gekregen. Het voorstel van de vakbonden om via een kleine verhoging van de ziekenfondspremie en de AWBZ-premie de werkdruk in de gezondheidszorg zo snel mogelijk te verminderen, is zowel voor het kabinet als voor de regeringspartijen CDA en PvdA niet bespreekbaar. Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de collectieve lasten (belastingen en premies) niet mogen stijgen. Vanochtend leek het er even op dat de PvdA die afspraak ter discussie stelt. 'Het percentage kan zo gering blijven, dat niemand er iets van merkt', aldus PvdA Kamerlid Netelenbos voor de VARA-radio. Naderhand distantieerde haar fractie zich van die uitspraak.

Pag.3: Verplegers actiemoe