Rijksdienst krijgt toestemming schenken 30.000 werken BKR

DEN HAAG, 2 mei - De Rijksdienst Beeldende Kunst mag 33.000 kunstwerken uit de zogeheten BKR-collectie schenken aan instanties die deze werken in bruikleen hebben. Minister d'Ancona (WVC) heeft daar toestemming voor gegeven.

Het rijk heeft de kunstwerken verworven als 'contraprestatie' voor de aanvullende sociale voorziening voor beeldende kunstenaars. Deze BKR-regeling werd op 1 januari 1987 opgeheven. De Rijksdienst zegt geld en ruimte tekort te komen voor een verantwoord beheer van de collectie. Schenking aan de huidige bruikleennemers - overheids-, semi-overheids- en sociaal-culturele instellingen - zou daarvoor een oplossing bieden.

Vooral de Kunstenbond van de FNV maakte bezwaar tegen de schenking. 'Massale dumping' van deze kunstwerken zou 'de marktverhoudingen voor kunst' verstoren. Ook zouden kunstenaars het zicht op hun werk verliezen. Volgens het ministerie van WVC zal de schenkingsacte clausules bevatten die een juist beheer van de BKR-werken en de belangen van de kunstenaars 'voor zover mogelijk' garanderen.

Zo zou de 'publieke functie' van de collectie gewaarborgd blijven. De nieuwe eigenaars mogen de kunstwerken niet verkopen. Voor de eventuele rechtsopvolger van de nieuw eigenaar gelden deze voorwaarden ook. Er wordt alleen geschonken aan instellingen die niet over een regulier budget voor kunstaankoop beschikken. Daarmee zou voorkomen worden dat instellingen nu minder andere kunst zullen aankopen. De Rijksdienst zal een register bijhouden van weggeven werken.