Positie Ginjaar onder zware druk

DEN HAAG, 2 mei - De positie van VVD-partijvoorzitter Ginjaar staat na het aftreden van fractievoorzitter Voorhoeve onder zware druk. VVD-Kamerleden nemen het de partijvoorzitter kwalijk dat hij zich heeft bemoeid met het fractievoorzitterschap. Voorzitters van de VVD-kamercentrales vragen zich af op wiens gezag Ginjaar Voorhoeve heeft meegedeeld dat de partij geen vertrouwen meer in hem heeft. Voorhoeve besloot maandag zijn functie als fractievoorzitter neer te leggen, nadat hij in een gesprek met de top van het VVD-partijbestuur had begrepen dat het vertrouwen in zijn leiderschap gering was geworden. De voorzitter van de kamercentrale Amsterdam, P. Luijten, wil vanavond tijdens een vergadering van de voorzitters van de centrales met het hoofdbestuur van Ginjaar weten welke VVD-achterban de partijvoorzitter heeft doen besluiten Voorhoeve onder druk te zetten. 'Mij heeft hij niet gebeld', aldus Luijten.

Ook de voorzitter van de kamercentrale Tilburg, B. van der Klis, wil weten 'wie er heeft zitten morren over Voorhoeve'.

Van der Klis vraagt zich af wat er de laatste twee weken is gebeurd. 'Onlangs heb ik nog een gesprek gehad met het hoofdbestuur. Toen bleek niets van het huidige standpunt van het hoofdbestuur over Voorhoeve.'

De Tilburgse kamercentrale heeft al enige tijd veel kritiek op het hoofdbestuur, maar stond daarin tot nu toe alleen. Van der Klis heeft door telefoontjes met collega's de indruk dat de meningen over Ginjaar aan het veranderen zijn. 'Het kan zijn dat er vanavond niets gebeurt. Maar dan zal de lawine tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei over Ginjaar heen komen.'

Ook Luijten denkt dat Ginjaar het op de ledenvergadering moeilijk zal krijgen. 'Ik ben benieuwd wat Ginjaar doet. Hij zou zich de kritiek op de lijn van de VVD in het afgelopen jaar ook aan moeten trekken.' De nieuwe VVD-fractievoorzitter, Bolkestein, zegt vandaag in een vraaggesprek met deze krant dat het hoofdbestuur terecht de signalen uit de achterban met Voorhoeve heeft besproken. Volgens hem kan een fractievoorzitter, die tevens de partijleider is, alleen functioneren als hij het vertrouwen van zowel de fractie als het hoofdbestuur heeft.

Bolkestein zegt verder de winst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen heel 'intrigerend' te vinden. 'Wat is nu de leidende gedachte bij D66? Bij het liberalisme denk ik aan de vrijheid van het individu. D66 kan een dergelijke eenvoudige zin niet op tafel leggen. Dat geeft de holte aan in het binnenste van die partij.' Pag.3: Reacties/ Vraaggesprek Bolkestein