Organisatie verplegers-in-opstand vindt actievermoeiheid heeltriest

ROTTERDAM, 2 mei - Werknemers van 45 instellingen in de gezondheidszorg hebben gisteren actie gevoerd om de eis van 6 procent extra loonruimte kracht bij te zetten. Op bijeenkomsten in Rotterdam en Amsterdam protesteerden ongeveer 2.500 mensen. Vandaag zijn de acties voortgezet in enkele inrichtingen, zij het op een lager pitje.

In de Rotterdamse Doelen viel de omkomst gisteren bij de protestbijeenkomst tegen. De organiserende vakbonden hielden het op 1.500 medewerkers uit de sector, maar dat aantal werd alleen gehaald bij het begin van de manifestatie. Kennelijk lokte de zon. Drie vertrekkende verpleegsters voelen zich betrapt: 'Ach, we zijn in ieder geval even geweest'. De stemming zat er ook niet echt in. Ook al trok CFO-voorzitter L. Poell energiek van leer met een opgepoetst plan voor een 'kleine' verhoging van de ziekenfondspremie en zorgde een veertienkoppig blaasorkest voor de verstrooiende noot. Het liet allemaal onverlet dat de demonstranten in vergelijking tot de acties van vorig jaar vermoeid oogden onder de rood-witte AbvaKabo-petjes.

Op het kantoor van de organisatie Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (VVIO) noemt men die beperkte opkomst 'heel triest'.

De organisatie heeft zich niet landelijk gemanifesteerd, omdat de slechte relatie met de officiele vakbonden samenwerking niet toestaat. 'In de instellingen is die samenwerking er wel', zegt woordvoerder P. Holleman. 'Daar hebben ze elkaar nodig. Maar als de opkomst in Rotterdam en Amsterdam tegenviel, vinden we dat heel vervelend. Ook al staan we momenteel niet op zo'n goede voet met de bonden.' Het idee van een bijdrage uit de ziekenfondspremie zoals die in Rotterdam werd verwoord door Poell, staat ook de VVIO wel aan. 'Het is niet nieuw, maar als wij nu in een iets betere situatie terecht kunnen komen tegen nul-komma-nul-nog-wat.'

Het pleidooi van de bonden om de ziektekostenpremies te verhogen om dat aan te wenden voor extra loon, lijkt desondanks niet erg kansrijk. Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de collectieve lasten (belastingen en premies) niet mogen stijgen. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en CDA hebben de suggestie van premieverhoging eerder van de hand gewezen.

Voor de acties gisteren hadden de directies van de inrichtingen niets dan lof. Algemeen-directeur J. Nelissen van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam miste gistermiddag enkele uren ruim honderd van zijn 1.300 medewerkers omdat ze de manifestatie in De Doelen bijwoonden. Alleen het operatieprogramma hoefde volgens hem iets te worden aangepast. Het verpleeghuis De Riethoek in Gouda merkte ook weinig van een vijf uur durende werkonderbreking: van de mensen die naar De Doelen gingen hadden de meeste volgens een woordvoerster een vrije dag. 'De werknemers in het ziekenhuiswezen werken te hard en ze verdienen te weinig', aldus directeur J. J. Klinkert van het Sint Joannes de Deo ziekenhuis in Haarlem. 'De beloning moet flink omhoog en de werkdruk omlaag. Als dat niet gebeurt lopen we binnen een paar jaar vast. Dan moeten we niet vanwege vakbondsacties operaties uitstellen maar omdat we geen verpleegkundig personeel meer kunnen krijgen.'

Het is de toon waaraan in De Doelen behoefte was.

Twee verpleegsters gisteren in de Rotterdamse Doelen in actie voor loonsverhoging. (Foto Jan Lankveld)