Nettowinst Hoechst daalt met 37 procent

AMSTERDAM, 2 mei - Hoechst Holland, dochter van het Westduitse chemieconcern Hoechst, heeft vorig jaar 37 procent minder winst behaald dan in 1988. De netto winst kwam het afgelopen jaar uit op 32,5 miljoen gulden.

Ir. B. van Nederveen, bestuursvoorzitter van Hoechst Holland, schreef vanmorgen in een toelichting op de cijfers de winstval toe aan de sectoren fosforprodukten, PVC-folieen en bouwplaten, terwijl de resultaten van het wasmiddel-ingredient TAED en dochter Nunhems Zaden een hogere bijdrage leverden.

In fosforprodukten (onder meer fosfaten) daalde het resultaat, zoals verwacht, door de verminderde vraag uit de wasmiddelindustrie. Het resultaat van PVC-folieen, een ander belangrijk produkt van de Nederlands Hoechst-dochter, had te lijden onder lage marges en overcapaciteit. Ook de afzet van geperste plaat, gebruikt in de bouw en voor meubilair, liep terug. Doordat de produktie ervan in Weert werd uitgebreid en levertijden daardoor korter werden, gingen afnemers eerst over tot vermindering van hun voorraden.

Waar de lagere afzet van de bouwplaten tijdelijk is, lijken de moeilijkheden waarmee de fosforfabrieken in Vlissingen en de PVC-foliefabriek in Weert kampen structureel. Milieumaatregelen leiden tot lagere afname van fosfaten door wasmiddelproducenten, terwijl de produktie van PVC-folie door Hoechst zelfs verliesgevend was, , als gevolg van prijsverhogingen van de grondstoffen, die door de verscherpte PVC-campagnes en daaruit voortvloeiende onzekerheden niet in de prijzen van verpakkingsfolieen kunnen worden doorberekend', aldus Hoechst. In zijn toelichting hekelde Van Nederveen de milieubeweging, die 'impliciet provocatief en simplificerend' zou optreden. 'Ze maakt ons het leven niet onmogelijk, maar ze maakt een rationele discussie wel moeilijk', aldus Van Nederveen.

De gang van zaken in het begin van dit jaar geeft Hoechst Holland 'slechts reden tot een voorzichtig optimisme'.

Het bedrijf lijkt zich van de terugval in de tweede helft van 1989 te hebben hersteld. Van Nederveen voorziet een hoger resultaat dan in 1989, maar hij ziet teveel onzekerheden om een stellige uitspraak te doen.

Hoechst Holland zette vorig jaar met 1,58 miljard gulden 75 miljoen meer om dan in 1988. Bij de onderneming werkten eind 1989 2476 mensen, bijna drie procent meer dan een jaar eerder. Van de omzet wordt 564 miljoen gulden geimporteerd, terwijl de rest hier wordt geproduceerd.