Haags rioolslib niet meer naar Noordzee

Dijkgraaf Van den Berge zette gisteren een emmer levende paling overboord om het einde te vieren van de lozing van rioolslib in de Noordzee bij Scheveningen (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)DEN HAAG, 2 mei - Badgasten, surfers, vissers en vogels kunnen voortaan met een gerust hart vertoeven op het strand van Scheveningen. Dat vindt althans mr. A. P. van den Berge, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Waterschap maakte gisteren na 23 jaar een einde aan de lozing van rioolslib tien kilometer uit de kust. Het slib is afkomstig van de Haagse Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Houtrust die het afvalwater van Den Haag en twaalf omliggende gemeenten zuivert.

Gisteren was ook de proefvaart van het 'slib-schip' De IJsseldelta dat tot eind 1994 het zuiveringsslib naar de 'slufter' zal varen, een met dijken omgeven stortplaats bij de Rotterdamse Maasvlakte. De komende jaren zal jaarlijks zo'n 200.000 kubieke meter rioolslib naar de stortplaats worden afgevoerd. Het zuiveringswater blijft voorlopig via een 2,5 kilometer lange pijp in zee stromen. Een definitieve oplossing voor de slibverwerking na 1994 is volgens Van den Berge in voorbereiding. De proefvaart van De IJsseldelta was tevens de eerste daad van het nieuwe samenwerkingsverband van de waterschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden, de zogenoemde 'DRSH-Zuiveringsslib NV'. Deze wil op den duur het slib van alle honderd zuiveringsinstallaties in Zuid-Holland verwerken.

Tot nog toe pompte de RWZI Houtrust het slib via een kanaal en een pijpleiding tien kilometer uit de kust in de Noordzee. In de Scheveningse Binnenhaven is de pijp nu onderbroken. Van hieruit vaart het schip naar een aanlandingsplaats bij de 'slufter'. De beeindiging van de sliblozing is de derde en laatste fase van het Haagse plan voor sanering van de vervuiling van de Noordzee door Houtrust. De RWZI nam in 1988 een biologische zuiveringsinstallatie in gebruik. De vervuiling van de Noordzee door het slib is volgens Van den Berge bijna volledigbeeindigd. De totale kosten van het project bedragen ruim tweehonderd miljoen gulden.

Omdat de waterschappen de 'slufter' voorlopig tot 1995 als stortplaats kunnen gebruiken, bereiden ze met de Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken en de provincie de bouw van een nieuwe oven voor de verbranding van slib voor. Volgens dijkgraaf Van den Berge onderzoekt men nog andere doelmatige en milieuvriendelijke alternatieven voor de verwerking van het rioolslib. 'Het verontreinigde slib bevat organisch materiaal en meststoffen die voor de landbouw kunnen worden gebruikt, maar de technieken daarvoor zijn nog niet rijp.' H. Muilerman, stafmedewerker van de Zuidhollandse Milieufederatie is blij dat er een einde aan de lozing is gekomen, maar hij vindt het triest dat het zo lang heeft moeten duren. 'Nadat op 1 mei 1988 de vergunning van Houtrust om te lozen was afgelopen, heeft Rijkswaterstaat de illegale lozing nog enige tijd gedoogd', aldus Muilerman 'Nu hebben we nog te maken met de lozing van zuiveringswater in de Noordzee. Daaraan moet het Waterschap Delfland met spoed een eind maken.'