GS Zeeland laten nieuwe pont bouwen

MIDDELBURG, 2 mei - Gedeputeerde Staten van Zeeland willen een nieuwe pont laten bouwen voor de verbinding Vlissingen-Breskens. De boot, die ongeveer 35 miljoen gulden kost, zou volgend jaar zomer in gebruik moeten worden genomen. Een hogere bijdrage van het Rijk aan de exploitatie van de verbinding en verhoging van de veertarieven lijken onvermijdelijk. GS gaan ervan uit dat de vaste oeververbinding over de Westerschelde, die de veerdiensten grotendeels zal vervangen, pas na 1995 wordt aangelegd. Een deel van de huidige veerboten is sterk verouderd.