Ex-partijleider Voorhoeve door Nijpels gesteund

DEN HAAG, 2 mei - Oud VVD-fractievoorzitter Nijpels heeft het opgenomen voor zijn gisteren afgetreden opvolger Voorhoeve. In een eerste reactie op het besluit van Voorhoeve noemde de nieuwe burgemeester van Breda het eigenlijk niet terecht dat de teruggetreden fractievoorzitter 'nu de rekening krijgt gepresenteerd' van wat er de afgelopen jaren bij de VVD heeft plaatsgehad en met de partij is misgegaan.

De stap van Voorhoeve kwam voor Nijpels als een volslagen verrassing. Hij zei dat hij 'zijn oren niet kon geloven' toen hij via de radio het besluit van zijn opvolger vernam. Voor Nijpels is de stap van Voorhoeve des te opmerkelijker daar begin april tijdens de VVD-partijraad in Amersfoort - buiten de inhoudelijke kritiek van VVD-kopstuk Vonhoff - de positie van Voorhoeve in het geheel niet ter discussie is gesteld. Nijpels wilde overigens niet ingaan op de vraag of nu Voorhoeve het veld heeft geruimd ook andere mensen moeten vertrekken.

Ook de Groningse commissaris van de koningin Vonhoff noemde het vertrek van Voorhoeve buitengewoon verrassend. Hij zei dat het altijd triest is als iemand tot de conclusie komt dat hij niet langer kan functioneren. Vonhoff tekende daar echter wel bij aan dat Voorhoeve zelf van de koers is afgeweken die hij zelf had uitgezet. De Groningse commissaris kenschetste Voorhoeve als 'geen spectaculaire man' die ook niet de oren van de pers wist te krijgen. 'Maar hij had andere kwaliteiten, hij heeft erg goed werk gedaan', aldus Vonhoff.

D66-fractievoorzitter Van Mierlo meent dat de VVD een identiteitscrisis tracht te verbergen met een crisis in het leiderschap. Hij wenste overigens een grote mate van terughoudendheid te betrachten inzake de wisseling in de VVD-leiding, 'omdat het in eerste instantie een interne kwestie van de VVD-fractie is'.

Maar dat doet volgens de D66-leider niets af aan het feit 'dat ik al vier jaar geleden bij de wisseling van Nijpels heb opgemerkt dat er een neiging bestaat in de politieke partijen, en ook in de VVD, om een identiteitscrisis te verbergen met een crisis in het leiderschap'. Volgens PvdA-fractievoorzitter Woltgens toont het vertrek van Voorhoeve aan dat de VVD nog steeds niet op koers ligt. Volgens hem zal Bolkestein als nieuwe leider duidelijk moeten maken of de VVD weer een conservatieve partij wordt of het moderne libealisme zal volgen. Hij meent dat het ontbreken van een duidelijke keuze de VVD nog steeds parten speelt. CDA-fractievoorzitter Brinkman beperkte zich tot de opmerking dat het jammer is voor iemand als Voorhoeve deze ervaring op te moeten doen.