Ex-minister Mailson da Nobrega over saneringsplan; 'Optimismeterug in Brazilie'

AMSTERDAM, 2 mei - Het radicale Braziliaanse saneringsplan is amper zes weken oud, of het optimisme keert al weer terug in Brazilie. De economie zal een recessie doormaken, maar met een beetje geluk is de Braziliaanse economie eind 1991 weer genormaliseerd.

Mailson da Nobrega, die als minister van financien in de laatste maand van zijn bewind de inflatie zag stijgen tot 88 procent, toonde zich gisteren zeer te spreken over de effecten van het saneringsprogramma. Onder zijn opvolgster, Zelia Cardoso de Mello, is de inflatie in april gedaald tot nul procent. 'Als ik zelf nog minister was geweest, had ik dezelfde maatregelen genomen', zei Mailson, die gisteren een besloten groep Nederlandse zakenlieden toesprak bij de Amro Bank. 'Het nieuwe regeringsprogramma is zeer gedurfd', aldus Mailson, 'De maatregelen zullen het investeringsklimaat bevorderen en als ze slagen zal Brazilie in de jaren negentig een nieuwe ontwikkelingscyclus doormaken, gebaseerd op particulier ondernemerschap.' In kort bestek vatte hij de maatregelen samen die president Collor de Mello daags na zijn beediging op 16 maart heeft genomen. De hoeveelheid geld werd drastisch verminderd door 80 procent van alle liquiditeiten voor anderhalf jaar te bevriezen. Nieuwe belastingen werden ingevoerd en een aantal fiscale subsidies werd geschrapt. Er zal een begin worden gemaakt met de privatisering van staatsbedrijven. De wisselkoers is vrijgelaten. De prijzen zijn een maand bevroren en de koppeling van de lonen is aangepast. Niet de buitenlandse, maar de binnenlandse schuld (70 miljard dollar) is het grootste Braziliaanse probleem, betoogde de ex-minister. Door het totale gebrek aan vertrouwen is de binnenlandse schuld zo kortlopend, dat die van dag tot dag opnieuw wordt gefinancierd tegen extreem hoge rentepercentages. Alle bezuinigingsoperaties onder de vorige president mislukten en als enige instrument om de geldgroei te beteugelen bleef de rente over, die tot extreme hoogte werd opgeschroefd. Vorig jaar was de Braziliaanse overheid zes procent van het bruto nationale produkt kwijt aan rentebetalingen over de binnenlandse schuld.

Maar het politieke klimaat in Brazilie is veranderd, aldus Mailson da Nobrega. 'Nu heeft het Congres ingestemd met de privatisering van dezelfde 24 staatsbedrijven die wij begin 1989 ook voor privatisering hebben voorgedragen. Maar toen was er geen enkele politieke steun voor.' Ter waarde van twee miljard dollar zullen staatsbedrijven worden geprivatiseerd. Daarvoor zijn buitenlandse investeerders nodig, omdat de Braziliaanse kapitaalmarkt te klein is om dergelijke bedragen op te brengen. Het programma om bankschulden om te zetten in investeringen, dat door de vorige regering werd opgeschort, zal weer worden hersteld, voorspelde Mailson.

Vorig jaar besloot Mailson als minister van financien om de Braziliaanse rentebetalingen aan de banken opnieuw stop te zetten. Voorafgaande aan de presidentsverkiezingen zou het heel onverstandig zijn geweest om de rentebetalingen te laten doorgaan, terwijl de financiele reserves uitgeput raakten en sociale onrust dreigde, aldus de ex-minister. De bevolking had het nooit gepikt als de banken dan wel geld bleven ontvangen. 'Nu is een goede president gekozen', besloot Mailson. 'Het was dus in het belang van mijn land en de banken dat we de rentebetalingen hebben opgeschort.'

    • Roel Janssen