Emilie Escher, journaliste bij Het Parool, heeft ...

Emilie Escher, journaliste bij Het Parool, heeft het Gouden Pennetje gewonnen. Het Gouden Pennetje is de aanmoedigingsprijs van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren voor jong journalistiek talent. Escher krijgt de prijs voor een serie reportages voor de Jongerenpagina in 1989 in Het Parool. De jury vond unaniem dat dit de beste van de 32 inzendingen was. De prijs, bestaande uit 5.000 gulden, een gouden pen en een oorkonde, zal op 31 mei tijdens de jaarvergadering van het Genootschap in Amsterdam worden uitgereikt.

E. Schmitz, burgemeester van Haarlem, is benoemd tot voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx. Deze stichting, die vorig jaar werd opgericht, stelt zich ten doel het theologisch gedachtengoed van Schillebeeckx te bewaren en te verspreiden. Zij wil onder meer beurtelings in Leuven en Nijmegen een naar Schillebeeckx genoemde leerstoel vestigen. Schmitz was van 1974 tot 1982 wethouder van Rotterdam. In 1985 werd zij burgmeester van Haarlem. Schmitz is vice-voorzitter van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland. Tot penningmeester van de stichting is benoemd drs. H. H. F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank Nederland.