Commissarissen bank zelf aansprakelijk

ROTTERDAM, 2 mei - De handelskamer van de rechtbank in Breda heeft twee commissarissen van de in 1983 failliet verklaarde Tilburgsche Hypotheekbank (THB) persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens wanbeheer. Het gaat om drs. J. Delsing en mr. H. van den Heuvel. Het is voor zover bekend de eerste maal in Nederland dat de rechter zo'n uitspraak doet.

De curator van de failliete boedel heeft tegen de commissarisen een rechtszaak aangespannen omdat ze op de hoogte waren van het wanbeheer van directeur Bouwman die leningen verstrekte tegen een te laag onderpand. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft er als toezichthouder al op 7 maart 1979 op aangedrongen dat naast Bouwman een tweede directeur benoemd zou worden, maar de commissarissen deden niets. Ook de accountant gaf signalen dat er iets mis was.

Op 10 november 1980 deed de politie een inval bij de Tilburgsche. Omdat de commissarissen ook vanaf dat moment nog niets ondernamen, zijn ze volgens de rechtbank vanaf die dag aansprakelijk voor de schade die ontstond door hun 'grove schuld/grove nalatigheid'. Volgens de curator van de Tilburgsche Hypotheekbank loopt tegen de andere commissarissen van de Tilburgsche ook nog een rechtszaak. Verder is tegen de notarissen een rechtszaak aangespannen. 'Notarissen moeten niet als een automaat hun diensten verlenen als ze op hun klompen kunnen aanvoelen dat er iets niet deugt' aldus de curator. In een zaak heeft de rechtbank in Rotterdam de notaris voor een miljoen gulden aansprakelijk gesteld, maar daartegen is beroep aangetekend. Tegen accountant Van Dien en Co heeft de curator geen rechtszaak aangespannen, met oud-directeur Bouwman is enige tijd geleden een schikking getroffen.

De commissarissen voeren in hun verweer aan dat het de accountant en De Nederlandsche Bank waren die hebben gefaald. Ze zullen naar verwachting in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.