Beroep over aanleg circuit Zandvoort

DEN HAAG, 2 mei - De Inspectie Milieuhygiene Noord-Holland is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de weigering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bestuursdwang toe te passen tegen het illegaal aangelegde interim-circuit van Zandvoort. Gevraagd is de weigering te schorsen en een voorlopige voorziening te treffen, zodat GS alsnog bestuursdwang moeten toepassen. Ook zal de Inspectie de officier van justitie vragen strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen de stichting Exploitatie Circuit Park Zandvoort. In mei vorig jaar begon deze stichting haar activiteiten op het terrein van het circuit Zandvoort zonder de vereiste ontheffing op grond van de provinciale verordening grondwaterbeschermingsgebieden. Met zo'n ontheffing hadden bodembeschermdende voorzieningen kunnen worden geeist, zoals rioleringen en vloeistofdichte bodembedekking. Het provinciaal bestuur heeft de illegale activiteiten van de stichting zonder enige milieuhygienische voorzieningen laten plaatshebben. Daarom heeft de Inspectie Milieuhygiene GS in februari verzocht bestuursdwang toe te passen.