America Fund

Het vermogen van het beleggingsfonds America Fund is in de eerste helft van het boekjaar 1989/90 (afgesloten op 28 februari) gedaald van fl.111,5 miljoen tot fl.85,5 miljoen. De intrinsieke waarde van de participaties is teruggelopen van fl.354,61 tot fl.287,35, inclusief het eind oktober uitgekeerde dividend van fl. 7,40. Dit blijkt uit het halfjaarbericht. In Amerikaanse dollars laat zich op basis van herbelegging van het dividend een negatief beleggingsresultaat berekenen van 3,6 procent, wat volgens de beheerder redelijk afsteekt bij de algemene koersdaling in Wall Street. Het beursklimaat in Wall Street gaf overigens geen aanleiding substantiele wijzigingen in de portefeuille van het fonds aan te brengen. Het aantal uitstaande aandelen daalde van 314.000 tot 297.449.