WVC staakt subsidie aan Stichting voor Vertalingen

AMSTERDAM, 1 mei - Het ministerie van WVC heeft besloten de subsidiering van De Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk (SvV) stop te zetten. Dit schrijft minister d'Ancona vandaag in een brief aan de stichting. Aanleiding is het recente besluit van de Vlaamse gemeenschapsminister voor cultuur om het Belgische aandeel in de SvV te beeindigen. d'Ancona schrijft dat ze de weggevallen Vlaamse subsidie niet kan en wil compenseren. 'Ik zie mij genoodzaakt mee te delen dat ook mijnerzijds de subsidiering van uw stiching zal worden stopgezet', aldus de minister.

Uit een rapport door het adviesbureau Reyn en De Blaey over de vermogenspositie van de SvV blijkt dat zelfs als de Belgen nog wel hadden gesubsidieerd er een 'structureel gat in de exploitatie' zat. Nu deze Vlaamse subsidie ook nog is weggevallen mag volgens het ministerie worden gevreesd dat er binnen afzienbare termijn zelfs geen salarissen en huur meer betaald zullen kunnen worden. De door WVC genomen maatregel gaat per 1 januari 1991 in. 'Tot die datum zal ik de subsidiering op de huidige voet voorzetten zodat u in de gelegenheid bent tot een verantwoorde afwikkeling te komen', aldus de minister.

Pag.6: Vervolg