Spoedberaad over lagere olieproduktie

ROTTERDAM, 1 mei - Olieministers van de voornaamste OPEC-landen (13 olieproducerende staten) hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd om zo snel mogelijk tot een beperking van de totale dagproduktie van het kartel te komen, teneinde een halt toe te roepen an de daling van de wereldolieprijs. Dit meldt het internationale vakblad voor de olie-industrie Middle East Economic Survey (MEES). De voorzitter van de OPEC, de Algerijnse olieminister Sadek Boussena, heeft het overleg van de afgelopen dagen geleid. Morgen begint in Genvfoutief tekene een spoedberaad dat zou moeten resulteren in produktievermindering. Sinds eind december vorig jaar is de olieprijs met ongeveer 25 procent gekelderd.

Het produktieplafond van OPEC van ruim 22 miljoen vaten ruwe olie (159 liter per vat) per dag voor de eerste helft van 1990 wordt sinds enkele maanden met mer dan 2 miljoen vaten per dag overschreden omdat Koeweit, de Verenigde Emiraten en Saoedi Arabie hun quota overschrijden.

Intussen houdt de internationale oliehandel rekening met een vermindering van het belang van de Noorzee-olie Brent-blend als belangrijkste en meest marktbepalende oliesoort. Nog onzeker is in hoeverre hierdoor de wereldolieprijs wordt verhoogd. Op korte termijn worden veel installaties voor olie-exploitatie op de Noordzee tijdelijk stilgelegd voor groot onderhoud. Op langere termijn kan het aanbod van Brent bovendien worden verminderd door de gevolgen van een recente uitspraak van een Amerikaanse rechter. Volgens deze uitspraak moet het systeem van termijnhandel van Europese olie in de Verenigde Staten worden onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving.