Motorola uit VS gaat in chips in Japan

ROTTERDAM, 1 mei - Motorola, de grootste Amerikaanse chipfabrikant, gaat chips assembleren in Japan. Met de vestiging is een investering gemoeid van circa 100 miljoen gulden.

De grote Amerikaanse chipfabrikanten hevelen steeds meer van hun produktie over naar Japan in de hoop op die manier hun marktaandeel in Japan te vergroten. Daarbij speelt mee dat Japan inmiddels meer chips consumeert dan de VS en ruim twee keer zoveel als Europa. Ook zijn Amerikaanse chipbedrijven voor hun produktie-apparatuur in toenemende mate afhankelijk van Japanse fabrikanten.

Motorola heeft in Japan al een chipfabriek en neemt verder deel in een joint venture met Toshiba. Maar de assemblage gebeurde tot nu toe in lage-lonenlanden in Zuidoost-Azie. Dat Motorola nu ook een deel van die assemblage onderbrengt in Japan, gebeurt onder druk van Japanse klanten. Zij zeggen dat de Japanse afzet van Motorola alleen maar kan stijgen als de Amerikaanse onderneming in staat is om sneller te leveren en sneller te reageren op specifieke wensen van de klant.

Ondanks beloften van de Japanse overheid is het marktaandeel van de Amerikaanse chipfabrikanten in Japan de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Het marktaandeel van Motorola is Japan is nog altijd kleiner dan twee procent.

Ook Texas Instruments, de op een na grootste Amerikaanse chipfabrikant, heeft de investeringen in Japan onlangs uitgebreid. Met de Japanse firma Kobe Steel werd anderhalve maand geleden een joint venture gevormd voor de produktie van chips. Die fabriek kost bijna 700 miljoen gulden.

Het mondiale marktaandeel van de Amerikaanse chipindustrie is de laatste vijf jaar gedaald van 50 tot 35 procent, terwijl het Japanse aandeel toenam van 43 tot 51 procent. In de mondiale top-10 van chipfabrikanten staan zes Japanse firma's, drie Amerikaanse bedrijven en een Europese onderneming, Philips.