Jachtseizoen in VS geopend op magnaat Donald Trump

NEW YORK, 1 mei - Het jachtseizoen op Donald Trump is nu definitief geopend.

Trump was voor de onroerend-goedwereld een net zo groot symbool van de jaren tachtig als de financier Michael Milken was voor Wall Street. Trump financierde een deel van zijn expansie met 'junk bonds', obligaties met een hoog risico en een hoge rente. Deze 'junk bonds' waren de uitvinding van Milken.

Trump is weliswaar geen misdadiger, zoals Milken nu heeft bekend te zijn, maar hij maakte zich wel schuldig aan twee 'misdrijven' waar het ministerie van justitie geen belangstelling voor heeft: ijdelheid en wansmaak. Trumps zeldzame liefde voor glimmend koper, roze marmer en zijn eigen naam - liefst vereeuwigd in krulletters, in (inderdaad) glimmend koper - maakte hem tot de meest besproken en minst geliefde onroerend-goedmakelaar in de Verenigde Staten.

In de media telde Donald al helemaal weinig bewonderaars, en het was dan ook geen wonder dat de pers alle tien jaar lang opgekropte gal juichend op de pagina's kwakte, toen bekend werd dat Donald vreemd was gegaan met het model Marla Maples, en zijn vrouw Ivana van hem wilde scheiden.

In diezelfde periode, nu een paar maanden geleden, waagde een financieel analist bij een klein kantoortje in Philadelphia het om heel voorzichtig te zeggen dat Trump wel een erg groot risico nam met zijn nieuwe casino in Atlantic City, de Taj Mahal. Deze analist, Marvin Roffman van Janney Montgomery Scott, berekende dat de Taj Mahal 1,3 miljoen dollar per dag zou moeten omzetten om open te blijven en de bouwkosten terug te betalen. Een telefoontje van Trump was genoeg om Roffman op straat te doen belanden.

Maar Roffman heeft kennelijk andere analisten aan het denken gezet. Die realiseerden zich dat Trumps rijkdom voornamelijk bestaat uit onroerend goed, en dat het met onroerend niet zo best gaat aan de Oostkust. Nu zijn afgelopen vrijdag en dit weekeinde verhalen verschenen in de Wall Street Journal en het tijdschrift Forbes, die deze twijfels openbaar maken.

Tot grote ontstemming van Trump overigens. Hij baste tegenover de Journal-verslaggever: 'Niemand heeft zo'n kasstroom als ik.'

De verslaggever laat erop volgen: 'Hij (Trump) was zo nadrukkelijk over zijn kasstroom dat hij dreigde met een proces wegens laster als er ook maar enig probleem zou worden gesuggereerd.' Trump zei tegenover de krant dat hij inderdaad overstag is gegaan, zoals de geruchten wilden, en in tegenstelling tot de afgelopen tien jaar niet meer bezig is aankopen te doen, maar juist grote delen van zijn imperium wil verkopen. Hij zei de Trump Shuttle , de vliegtuigdienst tussen Boston, New York en Washington, te willen verkopen, minder dan een jaar na de overneming. Verder overweegt hij herfinanciering of verkoop van het Grand Hyatt hotel, Trump Tower, en zijn drie casino's in Atlantic City.

Niet omdat hij in geldproblemen zou zitten, maar om een voorraad contanten op te bouwen, zei Trump. Daarmee zou hij over een jaar of twee, als de onroerend-goedmarkt op zijn dieptepunt zou belanden, nieuwe aankopen kunnen doen.

Hij zei dat zijn kasstroom in 1989 ongeveer 157 miljoen dollar was en dat hij dit jaar 171 miljoen aan bruto-winst plus afschrijvingen verwacht.

Tegenover Forbes, dat hem waarschijnlijk iets eerder interviewde, zei Trump niets over deze uitverkoopplannen. Het blad komt na eigen onderzoek tot de volgende conclusies: Trump heeft activa van 3,7 miljard en passiva van 3,2 miljard, zijn netto fortuin is dus ruwweg 500 miljoen dollar. Dat is overigens een stuk minder dan de 1,7 miljard die Forbes zelf vorig najaar publiceerde.

Nog zorgelijker - als het klopt - is Forbes' berekening van de kasstroom van Trump. Omdat Trump vrijwel al zijn bezittingen met geleend geld heeft gekocht, gaat de winst van vrijwel alle bezittingen op aan rentebetalingen. Volgens Forbes maken alleen het Trump Plaza Casino, de Trump Tower (winkels, appartementen en kantoren in manhattan), het Grand Hyatt hotel en enkele kleinere ondernemingen een nettowinst. Op dit moment heeft Trump een kasstroom van 140 miljoen tegen rentelasten van 180 miljoen, en dus een verlies op jaarbasis van 40 miljoen dollar, schat het tijdschrift. Dat zou op zich niet ongewoon zijn, want onroerend goed stijgt meestal in waarde. Maar op dit moment dalen de prijzen.

Wat zegt Trump? Hij liet Forbes papieren zien met grote bedragen aan contanten en papier, maar vouwde ze zo dat een kolom niet zichtbaar was. De verslaggevers mochten de papieren niet meenemen. Trump zou gezegd hebben dat zijn fortuin vier tot vijf miljard dollar bedraagt.

De Taj Manhal zou nieuwe inkomsten kunnen opleveren. Maar het ziet er somber uit: Atlantic City kampt al met overcapaciteit en Taj Mahal vergroot die capaciteit met 18 procent. Om die 1,3 miljoen dollar per dag te verdienen die analist Marvin Roffman berekende, moet de Taj Mahal het 40 procent beter doen dan het beste casino in Atlantic City.

Als Trump zijn bezittingen wil verkopen zal hij misschien tegenvallers moeten incasseren. Hij kocht het Plaza hotel toen de markt voor hotels aan zijn top was en een groot verroest spoorwegemplacement op Manhattan kan hij niet ontwikkelen omdat de lokale bevolking zich verzet en burgemeester Dinkins niet erg voor ontwikkeling is.

Volgens Forbes overschat Trump ten slotte de waarde van zijn appartementengebouwen en de Trump Shuttle.

Kunnen we Trump binnenkort met een bekertje op de hoek van Fifth Avenue en de 54ste Straat zien staan? Zeker niet. Hij heeft genoeg reserve om zich door moeilijke tijden heen te slaan, en hij is niet voor niets zo succesvol. Maar als de cijfers kloppen, zal Trump het een tijdje wat kalmer aan moeten doen.

    • Michiel Bicker Caarten