J. VOORHOEVE; Gebrek aan charisma

DEN HAAG, 1 mei - Vlak na de verkiezingen van 1986 werden dr. ir. J. J. C. (Joris) Voorhoeve en dr. R. de Korte het duo dat de door interne twisten verzwakte VVD moest gaan leiden. Oud-vice-premier De Korte bleek al snel niet in staat het politiek leiderschap naar zich toe te trekken en is sinds de laatste verkiezingen weer Kamerlid. Sinds vannacht is ook Voorhoeve geen partijleider meer, maar gewoon een van de 22 fractieleden. Voorhoeve was vier jaar geleden de grote verrassing van de 'nacht van Verkeer en Waterstaat' waarin de VVD E. Nijpels als partijleider aan de kant zette. Weinigen hadden voorzien dat de kleurloze professor door een groep VVD-Kamerleden naar voren zou worden geschoven om de leiding van de fractie over te nemen. 'In zijn wijze van opereren zat veel waarvan we dachten dat de fractie het nodig had. Zijn degelijkheid, zijn weloverwogenheid, wel drie keer nadenken voor je wat doet. Hij was in alles het tegenovergestelde van wat er onder Nijpels was gebeurd. Het was een anti-reactie', legde de vandaagbeedigde nieuwe loco-burgemeester van Amsterdam, mr. F. de Grave, enkele jaren geleden de keus voor Voorhoeve uit.

Tot april vorig jaar was er weinig kritiek op Voorhoeve. Het gebrek aan politieke passie die hem nu wordt verweten, werd toen nog als positief gezien. Voorhoeve wist de rust in de fractie te herstellen en werd meer door de fouten van De Korte dan door zijn eigen toedoen de enige leider van de liberalen. Vlak voor de crisis in het kabinet viel Voorhoeve tijdens Kamerdebatten op door de manier waarop hij minister-president Lubbers trotseerde. 'Zijn sterkste punt is dat hij zich weet te beheersen op momenten dat de spanning oploopt', zei de toenmalige PvdA-fractievoorzitter Kok. Voorhoeve, nu 45, kwam in 1982 in de Kamer. Kort na zijn aantreden als fractievoorzitter, enkele dagen voor de Statenverkiezingen van 1987, maakte Voorhoeve zijn oude partij zenuwachtig door tijdens een spreekbeurt in het Brabantse Haaren een sociaal-liberale koers uit te stippelen voor de VVD. Daarvan is sindsdien weinig meer vernomen. Hetgeen hem nu, na het voor de VVD sinds de val van het kabinet zware jaar, door sommigen wordt kwalijk genomen. Vooralsnog lijkt het echter zijn gebrek aan charisma te zijn, dat Voorhoeve onder druk van de kritiek heeft doen besluiten op te stappen als politiek leider.

    • Aukje van Roessel