Industriebond: geen algemene atv-eis in 1991

ROTTERDAM, 1 mei - De Industriebond FNV, met ruim 200.000 leden de machtigste vakbond in de marktsector, zal volgend jaar geen algemene CAO-eis voor verdergaande arbeidstijdverkorting stellen. De bond verwacht niet dat de uitkomsten van het Westduitse gevecht om de 35-urige werkweek grote invloed zal hebben op zijn arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1991. 'Ik verwacht geen indringende gevolgen', aldus H. Krul, coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de Industriebond FNV. Volgens Krul heeft arbeidstijdverkorting afgedaan als 'generiek werkgelegenheidsinstrument'.

'Wij zijn voor atv waar de arbeidsmarkt dat toestaat en vooral waar de mensen dat willen. Dat zijn lokale afwegingen, die los staan van wat er in West-Duitsland gebeurt. Het helpt natuurlijk wel wanneer de grootste vrije vakbond in de wereld, de IG Metall, zo'n offensief naar de 35 uur inzet. Dat maakt onze discussies met werkgevers makkelijker, zeker wanneer zij over de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven beginnen'. Door de opstelling van de Industriebond kan het streven van de vakcentrale FNV naar de gemiddelde werkweek van 35 uur in 1993 op losse schroeven komen te staan. 'Ik heb geen aanwijzing dat in de industrie het thema arbeidstijdverkorting volgend jaar sterker zal leven dan nu. Ik zie het dan ook niet tot een algemene eis komen, aldus Krul.

Om de gemiddeld 35-urige werkweek in 1993 te kunnen realiseren zou de industrie - een miljoen werknemers - volgend jaar een substantiele stap in die richting moeten zetten. De industrie heeft nu een gemiddelde werkweek van tussen de 36 en 38 uur. In de recentelijk afgesloten industrieele CAO's speelde arbeidstijdverkorting geen rol van betekenis.

Volgens FNV-bestuurder J. Draijer, verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden, houdt de vakcentrale vooralsnog vast aan het doel van de 35 uur: 'Ik verwacht de komende maanden wel een discussie over de vorm van de atv'. De bouw is dit jaar de enige toonaangevende CAO met een harde afspraak over arbeidstijdverkorting. In de bouwnijverheid wordt volgend jaar een 36-urige werkweek ingevoerd. De betrokken vakbonden van FNV en CNV hebben daar enkele weken voor gestaakt.

Volgens voorzitter J. Schuller van de Bouw- en Houtbond FNV is volgend jaar de industrie aan de beurt. 'Schuller kan wel zeggen: wij hebben een stap gezet, nu jullie. Maar dat is voor ons op zichzelf geen reden om een algemene atv-eis te stellen', aldus Krul.

Volgens de Industriebond - de bondsraad, het 'parlement' van de vakbond bespreekt in juni het arbeidsvoorwaardenbeleid voor volgend jaar. 'Arbeidstijdverkorting kan actueel worden, maar dan vooral als verbetering van arbeidsvoorwaarden. Het werkgelegenheidsaspect is in tegenstelling tot de jaren tachtig minder van belang. Het grootste probleem in de industrie is scholing'.