Heineken saneert ook produktie exportbier

ROTTERDAM, 1 mei - Heineken Nederland gaat de produktie van exportbier reorganiseren. Dit heeft een woordvoerster van Heineken vanochtend desgevraagd meegedeeld.

Eerder was al besloten de bierproduktie voor de binnenlandse markt te herstructureren om zo de uit de hand gelopen kosten te verminderen. Volgens die plannen zouden 700 van de 4000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Die plannen zijn kort na lancering begin dit jaar overigens ingetrokken onder druk van stakende werknemers, protesterende vakbonden en een gerechtelijke uitspraak.

Heineken gaat nu ook de produktie van exportbier bij haar reorganisatie betrekken maar weet nog niet wat de personele consequenties daarvan zijn. Van alle in Nederland door Heineken geproduceerde bier (11,5 miljoen hectoliter in 1989) gaat dertig procent naar het buitenland. Volgens vakbondsbestuurder L. Bons van de Industrie en Voedingsbond CNV zullen de nieuwe reorganisatieplannen waaraan directie en vakbonden sinds kort gezamenlijk werken, pas in de herfst van dit jaar gereed zijn. Daarmee lijkt de reorganisatie een vertraging op te lopen van driekwart jaar.

Heineken beloofde toen de vakbonden intensief te betrekken bij de aanpassing van de reorganisatieplannen en heeft medio april haar eerste onderhoud gehad met de betrokken vakbondsbestuurders.

De produktie van exportbier werd tot voor kort buiten de reorganisatie gehouden omdat de positie van Heineken op de binnenlandse markt onder druk staat en de reorganisatie zich daarom uitsluitend op de bierproduktie voor de binnenlandse markt richtte, aldus de woordvoerster van Heineken Nederland. Hoe Heineken ooit de bierproduktie voor de export buiten de reorganisatie heeft denken te kunnen houden, blijft vooralsnog onduidelijk. Per slot van rekening worden de bieren in dezelfde brouwerijen gebrouwen (Den Bosch en Zoeterwoude), vaak nog door dezelfde mensen.

Volgens Heineken zal nu ook worden gekeken naar efficiencyverhoging en kostenreductie bij de exportlijnen. De vakbonden tekenden destijds bezwaar aan tegen de scheiding van bier voor de binnenlandse markt en bier voor de export, omdat dat de reorganisatie ondoorzichtig maakte, aldus CNV-bestuurder Bons.

Volgens Bons heeft de Heineken-directie in het onderhoud met de vakbonden vorige maand voor het eerst erkend een inschattingsfout te hebben gemaakt. 'Ze heeft gezegd niet voldoende in de gaten te hebben gehad dat haar reorganisatieplan geen breed draagvlak had binnen de onderneming.'

De directie zoekt nu volgens Bons een zo breed mogelijk draagvlak.

    • Geert van Asbeck