Bolkestein volgt Voorhoeve op als fractieleider VVD

DEN HAAG, 1 mei - J. Voorhoeve heeft gisteren het voorzitterschap van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en daarmee het politiek leiderschap neergelegd.

De fractie heeft oud-minister van defensie F. Bolkestein bij acclamatie tot nieuwe fractievoorzitter en politiek leider gekozen.

Voorhoeve nam zijn stap omdat die hem 'in het belang leek van de VVD'.

De VVD gaat een nieuwe periode in 'waarin het naar mijn overtuiging het beste is dat een nieuwe politieke leider, een nieuw gezicht, de VVD aanvoert', aldus Voorhoeve vanochtend op een persconferentie.

Bolkestein sprak vanmorgen van 'een zeer uitzonderlijke situatie'.

Minder dan 24 uur daarvoor had hij nog niet geweten dat hij vanochtend als fractievoorzitter de pers zou toespreken. Hij legde er de nadruk op dat er geen verandering in de koers van de VVD zal worden aangebracht. De afgelopen vijf verkiezingen hebben naar zijn mening laten zien 'dat van alle grote partijen de koers van de VVD veruit het meest constant is gebleven. Dat is geen starheid, maar een blijk dat wij van alle grote partijen sinds het midden van de jaren zeventig de nationale en internationale situatie het best hebben geanalyseerd'. Voorhoeve blijft lid van de Tweede-Kamerfractie. 'Ik vind dat een prachtig beroep, dat ik sinds 1982 met veel genoegen heb uitgeoefend.'

Voorhoeve zal zich richten op de thema's van de internationale ecologische samenwerking en de internationale milieuproblematiek, zoals hij het zelf vanmorgen uitdrukte.

Leden van het hoofdbestuur van de VVD, onder wie voorzitter Ginjaar, hebben Voorhoeve vorige week tot een gesprek uitgenodigd. Voorhoeve zei vanochtend dat daar is besloten dat de fractie zou worden voorgesteld een nieuwe voorzitter te kiezen. 'Het gesprek met het hoofdbestuur gaf mij te denken. Het zou beter zijn dat er een nieuwe voorman voor de partij zou komen', aldus Voorhoeve.

Daarop heeft Voorhoeve afgelopen zaterdag pas de 22 leden van de fractie uitgenodigd voor een vergadering op maandagmiddag om twee uur in het Veluwse plaatsje Garderen. Aan het einde van een circa tien uren durende bijeenkomst werd als enige kandidaat voor de opvolging de 57-jarige Bolkestein voorgedragen, die vervolgens bij acclamatie en met applaus werd gekozen. Het grootste deel van de dag was besteed aan het voeren van gesprekken met de 21 aanwezige individuele fractieleden. Dat gebeurde door een commissie bestaande uit de twee fractieleden Dees en Koning, voorgezeten door Voorhoeve en met als adviseur partijvoorzitter Ginjaar.

Pag.3: Vervolg / Portretten Bolkestein en Voorhoeve Pag.9: Hoofdartikel