Baggeraar Boskalis rekent op hogere winst

AMSTERDAM, 1 mei - Boskalis, het grootste particuliere baggerconcern ter wereld, verwacht dit jaar verdere verbetering van het resultaat. Dat zei bestuursvoorzitter ing. L. Verstoep vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag.

Boskalis heeft volgens voorzitter Verstoep op het moment een kwart van de vrije wereldmarkt in handen. Naar verwachting wordt dat ongeveer een derde als dit jaar de deelneming in het Belgische baggerbedrijf Decloedt tot stand komt. Decloedt heeft een omzet van 100 tot 120 miljoen gulden, Boskalis boekte afgelopen jaar een omzet aan verricht werk van 647 miljoen gulden.

De Belg Decloedt heeft al 10 procent van Boskalis in handen, en indirect nog eens vijf procent. Boskalis onderhandelt over een minderheidsdeelneming in Decloedt en denkt daar binnenkort mededelingen over te doen.

Bestuurslid ing. R. van Gelder: 'We willen vooral buiten Europa samenwerken. Zo'n kruislings aandelenbezit is dan een soort garantie dat de partner niet plotseling met de current in zee gaat.' Van Gelder toonde zich optimistisch over de Nederlandse thuismarkt waar Boskalis vorig jaar een vijfde van de omzet behaalde. 'We verwachten dat Nederland in de jaren negentig meer aan de infrastructuuur zal uitgeven dan in de jaren tachtig. Voor ons gaat het dan onder andere om verbetering van de kustlijn, aanleg van tunnels, aarden dammen voor spoorwegen en metroplannen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.' Volgens bestuursvoorzitter Verstoep ligt in de baggerindustrie nog steeds een kwart van het materieel stil in verband met overcapaciteit. De prijzen liggen tien tot vijftien procent beneden het niveau dat nodig is om op lange termijn het dure materieel te vervangen. Van Gelder: 'Begin jaren tachtig was er een enorme investeringshausse. Aangezien de levensduur vijftien tot twintig jaar is, zal rond de eeuwwisseling op grote schaal materieel vervangen moeten worden'.

Volgens Verstoep kan de overcapaciteit in vijf jaar verdwijnen als de ongeveer tien baggerbedrijven zich beheersen en de capaciteit niet uitbreiden.

Boskalis ging in 1984 bijna failliet, maar boekt sinds 1988 weer winst. Dit jaar steeg de nettowinst van 4,9 miljoen gulden in 1988 tot 19,6 miljoen vorig jaar. Het bestuur stelt een dividend van 0,82 gulden per cumulatief preferent aandeel voor.

Boskalis profiteerde van de hoge rente omdat de langlopende schulden tegen een lage vaste rente uitstaan. Door de hogere rente op de ongeveer even grote schulden kwamen de rentebaten in 1989 per saldo uit op 3,7 miljoen gulden.

De geplande deelneming in Decloedt zal volgens Van Gelder pas op langere termijn het resultaat positief beinvloeden. Het resultaat uit deelnemingen steeg vorig jaar tot 4,4 miljoen gulden tegen 1,6 miljoen in 1988. Op valutaverschillen werd een verlies van 4,2 miljoen gulden geleden.

Zelf zal Boskalis geen grote overnemingen meer plegen omdat het bedrijf volgens Verstoep dan door de klanten als te groot beschouwd zou worden. Wel hoopt hij dat enkele collega's onderling nog samengaan om zodoende de capaciteit te saneren.