AMSTERDAM: Een man die vraagt om tegenstand

AMSTERDAM, 1 mei - Tijdens een door Groen Links georganiseerd verkiezingsdebat op 19 maart vroeg PvdA-lijsttrekker W. Etty aan J. (Jeroen) Saris, lijsttrekker en fractievoorzitter van Groen Links: 'Stel dat jij wethouder van verkeer en vervoer wordt. Heb jij dan je achterban onder controle?' Het antwoord van Saris was kort: 'Dat lijkt me afschuwelijk.' Donderdagavond 26 april liet de achterban zich op een ledenvergadering van Groen Links niet controleren, maar - na urenlang voor- en tegenstanders van deelneming aan het college te hebben gehoord - wel overtuigen. Met 104 stemmen voor en 50 tegen werd Saris voor de komende vier jaar als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, IJ-oeverproject, Binnenstad en Coordinatie Homo-emancipatiebeleid gekozen. Groen Links is geen oppositiepartij meer. 'Een verrassende wethouderspost', zegt PvdA-fractievoorzitter A. de Waart. 'Sociale zaken en sociale vernieuwing had minder risico gegeven ten opzichte van hun achterban.'

Anderzijds heeft ze veel vertrouwen in Saris. 'Samen met Bert Holvast heeft hij een aantal nota's geschreven over de ontwikkeling van de IJ-oevers en wat daar, bijvoorbeeld aan werkgelegenheid, mee samenhangt. Zo heeft hij de afgelopen jaren een aanloop genomen voor deze portefeuille.' Tijdens het debat over de Nota van Uitgangspunten IJ-oevers werd een tiental moties van Groen Links aangenomen, door ex-wethouder Van der Vlis alle als verbeteringen bestempeld. Ir. A. W. Oskam van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling noemt de benoeming 'een avontuur dat erg de moeite waard is. Het wordt boeiend te zien of Saris het waar kan maken, temeer daar hij de enige Groen Links wethouder is'. Een tweede wethouder in een breed college van negen was ook het mandaat van de ledenvergadering en anders in ieder geval een 'trendbreuk' in het program-akkoord op het gebied van verkeer en vervoer. Dat zat er niet in, maar het vertrouwen van de leden in Saris is groot. Belangrijke accenten kunnen zeker verschoven worden, meent men. 'Pas op, Jeroen is geen Jerommeke', (de krachtpatser uit de strip Suske en Wiske, red.) waarschuwde een tegenstander van deelneming aan het college. Saris zelf ontkende dat ook ten stelligste.

Geen Jerommeke, maar wie dan wel? Hij is 39 jaar, voltooide zijn studie sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en zit sinds acht jaar in de gemeenteraad. Eerst als fractievoorzitter van de CPN, de laatste bestuursperiode als fractievoorzitter van het bonte linkse gezelschap dat Groen Links uitmaakt. Oskam noemt hem een uitstekend raadslid en De Waart zegt: 'Hij probeerde altijd met alle partijen op een redelijke manier samen te werken. Hij deed zelden iets alleen voor de tribune. En het samenhouden van de fractie heeft hij goed gedaan.' Fractiegenote A. Tanja (PPR) beaamt dat. 'Hij heeft een fractie van ons gemaakt en er lijn in gebracht. Hij weet wat hij wil maar is niet autoritair. Hij vraagt juist om tegenstand, je kunt flink tegen hem tekeer gaan.' R. ten Have, vanaf vandaag D66-wethouder Verkeer, Milieu en Beheer openbare ruimte: 'We worden een soort Siamese tweeling in het college. Met Saris als mijn wederhelft heb ik er bij uitstek vertrouwen in dat we het tot een goed einde zullen brengen.' Saris zelf heeft er veel zin in. 'Het is een mooie portefeuille die raakt aan alle andere portefeuilles. Natuurlijk zitten er risico's in, maar daar zijn we voor opgericht, om die functie te vervullen. We willen iets veranderen, maar hebben het tij ook mee. Steeds meer mensen raken daarvan overtuigd. Wat gisteren over de tweede Coentunnel werd beweerd, is vandaag alweer achterhaald.'

    • Ite Rümke