'Gezwabber' in media werd Walter Etty noodlottig

AMSTERDAM, 2 april - 'Zorg dat Etty blijft', zei een fractielid van de VVD tegen een journalist. Het was donderdagavond 22 maart, en het was net duidelijk geworden hoe desastreus de PvdA in Amsterdam de gemeenteraadsverkiezingen had verloren: van 21 naar 12 zetels. Maar Etty zelf had aan de pers een andere rol toebedacht.

Aan de tand gevoeld door Radio Noord-Holland meldde hij een week voor de verkiezingen dat hij als lijsttrekker persoonlijke consequenties zou verbinden aan een onverwachts groot verlies voor zijn partij. Twee dagen na de verkiezingsnederlaag lichtte hij eerst de pers in over zijn voorkeur het wethouderschap op te geven voor het fractievoorzitterschap en pas daarna de gewestelijke vergadering, die volgens de regels van de partij over zijn lot zou moeten beslissen.

Gezwabber

Afgelopen donderdag, in het praatprogramma van Karel van de Graaf, was het weer raak. Etty wilde er voor het oog van televisiekijkend Nederland niet omheen draaien: na een week praten met allerlei mensen en hard nadenken was hij tot de conclusie gekomen dat hij toch beter maar wethouder kon blijven.

De woede die dit 'gezwabber' bij zijn partijgenoten opriep betekende afgelopen vrijdagavond zijn val als wethouder en als politiek leider.

B. Suurhof, van afdeling De Pijp, zei tegen de gewestelijke vergadering: 'Dit ligt niet aan een persoon, of aan enkele personen. Walter heeft het zelf gedaan en ik denk dat hij er nu spijt van heeft. Maar zo maakt hij de partij belachelijk. Hoe jammer ook, zijn positie als eerste persoon is onhoudbaar geworden.'

Een motie van die strekking werd met 150 tegen 118 stemmen aangenomen. Dit weekeind werd bekend dat Etty's collega-wethouder L. Genet als eerste de onderhandelingen zal voeren voor de PvdA over de samenstelling van een nieuw college van B en W. Twaalf jaar was Walter Etty lid van de Amsterdamse gemeenteraad, waarvan tien jaar als wethouder van financien. Als eerste loco-burgemeester werd hij wel 'de onderkoning' van Amsterdam genoemd. Zijn functie bracht met zich mee dat hij zich met alles in de stad kon bemoeien.

Twee jaar geleden stelde Etty zijn functie al eens ter beschikking, als verantwoordelijke voor het financiele debacle rond de bouw van het nieuwe stadhuis annex muziektheater, de Stopera. Toen overleefde hij het debat in de gemeenteraad. Een motie van wantrouwen werd door de VVD weer ingetrokken omdat er inmiddels voldoende garanties zouden zijn ingebouwd om zulke miljoenen-overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Arrogant

Etty wordt arrogant genoemd, maar dat lijkt hem niet te deren. 'Dat ben ik al vanaf mijn zesde jaar gewend', zei hij dit weekeind. Ook de term 'technocraat' stoort hem niet, integendeel. Op een verkiezingsbijeenkomst van Groen Links, in debat met Groen-Linksfractievoorzitter J. Saris, legde hij uit waarom hij de term geen scheldwoord vindt. 'Technocraat zijn betekent dat je je vak beheerst en ook werkelijk iets doet.'

Weinigen zullen het betwijfelen en ook de partijgenoten die vrijdagavond zijn val bewerkstelligden noemden zijn onmiskenbare kwaliteiten.

Samen met de verleden week al afgetreden wethouder Michael van der Vlis maakte hij zich sterk voor het concept van 'de compacte stad', waarin de stadsvernieuwing een grote rol speelde en nog speelt. Het creeren van ruimte voor een grote diversiteit van mensen en zaken hield hem bezig, en hij pleitte voor een overheid die meer dan vroeger de vrijheid van de een tegen de vrijheid van de ander zou moeten beschermen.

Hij was coordinerend wethouder voor de binnengemeentelijke decentralisatie - het opdelen van Amsterdam in zestien stadsdelen - , voor de reorganisatie van het stadhuis en alle bezuinigingen die daarmee gepaard gingen. Het lukte hem voor dit jaar het tekort op de gemeentebegroting tot nul terug te brengen. Hij onderhandelde met beleggingsmaatschappijen over een financieringsovereenkomst voor de ontwikkeling van de IJ-oevers, maar stelde verleden week vast dat er op dat gebied nu wellicht een stapje terug gedaan moet worden. 'Het politieke leven in Amsterdam mag best wat spannender worden', zei Etty nog onlangs in deze krant. Die wens is in elk geval vrijwel meteen verhoord, maar de politici zullen de spanning er voorlopig wel zonder zijn persoon moeten inhouden.