Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Reusachtige kunstroof in Boston

BOSTON, 19 maart — Uit het Gardner-Museum in Boston zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeventiende- en negentiendeeeuwse schilderijen gestolen ter waarde van honderden miljoenen dollars. Het is de grootste kunstroof die ooit in de Verenigde Staten is gepleegd. Twee dieven, vermomd als politieagenten, misleidden de twee nachtwakers en namen in alle rust doeken van Rembrandt, Degas,

Manet, Flinck en Vermeer mee. Zij hadden de bewakers gekneveld, zodat de diefstal pas om acht uur 's ochtends door de schoonmaakploeg kon worden gemeld. Volgens een FBI-woordvoerder Ln Boston is de roof „het goed voorbereide werk van professionele dieven". De elf ontvreemde schilderijen zijn: drie werken van Rembrandt — Dame en heer in het zwart. een zelfportret en Christus in een

Storm op hel Meer van Galilea —, één doek van Vermeer, Het Concert, vijf schilderijen van Edgar Degas, waaronder La Sortie du Pesage en Cortège aux Environs de Florence, één Manet, Chez Tortoni, en een zeventiende-eeuws landschap van Govaert Flinck. De dieven stalen ook een Chinese bronzen schaal uit de twaalfde-eeuwse Chang-dynastie. (UPI, AP, AFP)