Heertje geeft student na uitspraak rechter voldoende

ROTTERDAM, 15 maart - De Amsterdamse econoom prof. dr. A. Heertje geeftrechtenstudent R. J. Lambach alsnog een voldoende voor het economie-tentamen dat deze in december 1988 bij hem had afgelegd. Heertje voert daarmee het vonnis uit dat de Amsterdamse rechtbank vorigeweek wees in het kort geding van de student tegen de hoogleraar. Als Heertje dit niet had gedaan zou hij de eerstkomende honderd dagen Lambach 500 gulden per dag hebben moeten betalen.

Lambach eiste in het kort geding van Heertje dat deze een uitspraak van het college van beroep van de Universiteit van Amsterdam uitvoerde. Dat college verzocht Heertje vorig jaar hettentamen van Lambach opnieuw te beoordelen en daarbij de student eenhoger cijfer te geven dan de 5 die Lambach eerder kreeg. Toen Heertje volgens Lambach de uitspraak van het beroepscollege onvoldoende uitvoerde, diende hij opnieuw een klacht in. Het college van beroep bepaalde nu dat Heertje Lambach een 6 moest geven. Heertje weigerde dit omdat hij het 'in strijd met zijn geweten' vond de student een hoger cijfer te geven dan waarop deze volgens hem recht had.

Heertje weigerde vanochtend elk commentaar omdat hij nog bezig was het vonnis te bestuderen. Het is nog onbekend of hij tegen het vonnis inberoep gaat.