Wyers

Tegen eerdere verwachtingen van een onveranderd resultaat in heeft Wyers (woningtextiel) vorig jaar de nettowinst zien dalen van fl.812.000 tot fl.275.000. Voorgesteld zal worden de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Voor het laatst keerde Wyers dividend uit over 1973/74. Na de omzetdaling van 8 procent in het eerste halfjaar is de afzet in het tweede halfjaar gestegen met 6 procent. Over heel 1989 daalde de omzet per saldo van fl.133 miljoen naar fl.130 miljoen. De positieve ontwikkeling in de omzet in het tweede halfjaar heeft zich in 1990 voortgezet.

Door de versterking van het marktaandeel in de eigen merken Intertest en Aristo verbeterde de samenstelling van de omzet. De brutomarge steeg met fl.400.000 tot fl.26,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 11 procent tot fl.2,7 miljoen. Door de niet voorziene hogere rentestand in de tweede periode van zes maanden steeg de rentelast met acht ton tot fl.2,4 miljoen.