Weweler

De Apeldoornse fabrikant van veersystemen Weweler heeft in 1989, overeenkomstig de in december vorig jaar uitgesproken verwachtingen, een nettowinst geboekt van fl.10,4 miljoen. Ten opzichte van het nettoresultaat van fl.8,6 miljoen in 1988 betekent dat een stijging met 21 procent. De omzet groeide met 22 procent tot fl.81 miljoen, zo heeft de onderneming bekendgemaakt.

De winst voor belastingen kwam uit op fl.15,9 miljoen, 13,6 procent hoger dan in 1988. De winst per aandeel Weweler bedroeg fl.8,65. Dat was fl.7,15 in 1988. De directie wil de op 8 juni te houden algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen het dividend te verhogen van fl.2,85 tot fl.3,45. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op 7 mei.