Wagons-Lits

De Frans-Belgische reisorganisatie Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme heeft in 1989 1,2 miljard Belgische frank (66 miljoen gulden) winst geboekt, 55 procent minder dan in 1988. In dat jaar was, aldus Wagon-Lits, sprake van aanzienlijke incidentele baten uit de verkoop van onroerend goed in Parijs. De onderneming deed geen mededeling over de omzet in 1989, die een jaar eerder 80 miljard Belgische frank bedroeg.

Het bestuur van Wagon-Lits heeft vijf strategische sectoren onderscheiden: spoorwegdienstverlening, reisbureaus, restaurants, hotels en autoverhuur. De groep wil zijn hotelactiviteiten reorganiseren zoekt daarvoor een partner die mee wil investeren.

Wagon-Lits is eigenaar van Pullman International Hotels, in grootte de vijfde keten in Europa en de 23e ter wereld. In de autoverhuur heeft Wagon-Lits een 50-procents aandeel in Europcar, waarvan de zwakke resultaten in Groot-Brittannie het afgelopen jaar druk op het groepsresultaat uitoefenden.