Versoepeling acties om rijen te sluiten

ROTTERDAM, 28 febr. - De actievoerende boeren hebben gas teruggenomen om het boerenfront gesloten te houden en de steun van drie centrale landbouworganisaties niet te verspelen. Vorige week donderdag accepteerden de organisaties de actiemiddelen die de boeren gebruiken. Formeel zijn de landbouworganisaties niet bij de organisatie van de acties betrokken, maar er is wel voortdurend overleg over de aard en omvang van de acties. De bestuurders van de landbouworganisaties gebruiken dat overleg om de acties zo publieksvriendelijk mogelijk te houden.

Zo ging het plan om de broodfabrieken in het noorden te bezetten gisteren niet door onder druk van de Christelijke Boeren en Tuindersbond. P. Miedema, invloedrijk voorzitter van de afdeling Friesland van de CBTB: 'Wij hebben de actievoerders dringend ontraden om die broodfabrieken te bezetten omdat voor ons dan de grens van het toelaatbare zou worden overschreden. Voor het voortzetten van de blokkade van de vuilstort in Wijster geldt hetzelfde. Ik verwacht dat die blokkade vandaag nog door de boeren zelf wordt afgeblazen.' Volgens Miedema hebben verdere acties weinig zin: 'We hebben hier maximale aandacht voor onze problemen gekregen en het gevaar bestaat dat we de sympathie van het publiek verliezen als we doorgaan. De acties moeten nu op Brussel worden gericht worden. Voor ons komt de grens van het steunen van de acties in zicht.' De actievoerders zeggen dat het besluit om de acties deze week niet verder uit te breiden is genomen om de onderhandelingen met het ministerie van landbouw niet te frustreren. Van onderhandelingen is overigens geen sprake. Het ministerie heeft de boeren weinig te bieden. De landbouworganisaties hebben de afgelopen week voorstellen gedaan om binnen de bestaande regelingen verbeteringen aan te brengen. Die voorstellen worden op het ministerie getoetst aan de Europese regelgeving. Het gaat daarbij om marginale verbeteringen. Zo zou een kleine verhoging van de graanprijs in Brussel verdedigbaar zijn, omdat de rente is gestegen. De uitbetaling voor graan die in interventie wordt genomen, gebeurt pas na 120 dagen. Door de verhoogde rentestand levert dat een extra financieringsprobleem voor de boer op en daar zou een vergoeding voor kunnen worden gegeven. Bovendien wordt gestudeerd op de mogelijkheid van een verbreding van de regeling om landbouwgrond uit produktie te halen. Het gaat daarbij niet om een verhoging van de vergoeding die daar nu voor staat, 1853 gulden per hectare, maar om een versoepeling van de voorwaarden. De door de boeren geeiste toeslag van 500 gulden per hectare is echter onbespreekbaar. Voor de eventuele aanpassing van de bestaande regelingen, die zoals minister Braks in een brief aan de Kamer fijntjes liet weten destijds in overleg met de organisaties tot stand zijn gekomen, is overigens toestemming van Brussel nodig.