Vele hectaren Brabants bos illegaal gekapt

BOXTEL, 28 febr. - In Noord-Brabant zijn de afgelopen jaren honderden hectaren bos illegaal gekapt. Over een periode van anderhalf jaar is in de gemeente Oedenrode bijna 60 hectare bos verdwenen. Dat heeft adjudant H. de Man van de veldpolitie desgevraagd meegedeeld. Volgens hem worden de bossen gerooid om er cultuurgrond van te maken. 'Cultuurgrond brengt veel meer op dan bosgrond. Maar mensen vergeten dat bomen de longen zijn van ons land', aldus De Man.

De veldpolitie is al geruime tijd bezig met het behulp van luchtfoto's illegale ontbossingen op te sporen. Vooral in ruilverkavelingsgebieden worden bossen illegaal gekapt. 'Bij ruilverkaveling wordt gezorgd voor aaneensluitende stukken landbouwgrond omdat de bewerking dan gemakkelijker is. Boeren moeten op de ene plaats cultuurgrond inleveren om elders cultuurgrond toegewezen te krijgen. Als ze niet voldoende cultuurgrond hebben om in te leveren, is de verleiding groot om een stuk bos te rooien. Zo wordt illegale ontbossing in de hand gewerkt', zegt De Man.

In het verleden is diverse keren proces verbaal opgemaakt. Ook is het een paar maal voorgekomen dat de eigenaar werd verplicht een nieuw bos aan te planten. Maar, aldus De Man, 'als een eikenbos van 100 jaar oud is gerooid duurt het vreselijk lang voordat de oude situatie is hersteld.' Het onderzoek naar illegale ontbossing beperkt zich tot een paar gemeenten. Volgens De Man kampt de veldpolitie met een personeelstekort waardoor niet de hele provincie onder de loep kan worden genomen.