'Te veel dioxine in melk Zaanstad en Alkmaar'

DEN HAAG, 28 febr. - De melk van de koeien die in de omgeving van de vuilverbrandingsinstallaties in Alkmaar en Zaanstad grazen, bevat een te hoog gehalte aan dioxine. Dit zou blijken uit het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) heeft verricht.

De Noordhollandse gedeputeerde De Boer zei vanochtend op de VARA-radio op grond van het onderzoek te verwachten dat de installatie in Alkmaar binnen twee maanden zal moeten sluiten. Noch het ministerie van milieubeheer, noch het RIVM wilde vanmiddag enige mededeling over het RIVM-rapport verstrekken. De gedeputeerde baseerde zich ook niet op het rapport, maar op geruchten die circuleren. De Tweede Kamer zou vanmiddag van de resultaten van het onderzoek op de hoogte worden gebracht, waarna ze openbaar zouden worden gemaakt.

De Boer zei op de radio te verwachten dat de veehouders in de buurt van de installaties problemen met de afzet van hun melk zullen krijgen, als blijkt dat daar te veel dioxine inzit. Een soortgelijke situatie deed zich vorig jaar voor in het Lickebaertgebied onder de rook van de Afvalverwerking Rijnmond. Toen werd op last van de rijksoverheid de verkoop van melk en andere zuivelprodukten uit dat gebied gestaakt.

De installatie in Alkmaar wordt toch al met sluiting bedreigd, omdat de Raad van State tot tweemaal toe bezwaren tegen de ontwerp-vergunning die de provincie had afgegeven, heeft toegekend. A. Klingenberg van de Stichting Natuur en Milieu zei vanmiddag dat alleen een kortstondige sluiting van de vuilverbranding geen garantie biedt dat de melk weer spoedig aan de normen zal voldoen. Als er sprake is van een te hoge uitstoot aan dioxine in de buurt van de vuilverbrandingsinstallaties, dan kan dat langduriger van invloed zijn op de bodem, zodat er dan ook voor een langere periode maatregelen zouden moeten worden genomen tegen de verkoop van zuivelprodukten uit het gebied.