Psychiatrische boeken in museum

UTRECHT, 28 febr. - De Ramaer-bibliotheek, een grote collectie psychiatrische literatuur, is gisteren door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) overgedragen aan de Stichting Museum Geestelijke Gezondheidszorg. De boeken krijgen een plaats in het Museum Geestelijke Gezondheidszorg dat wordt gevestigd in het Willem Arntsz-huis te Utrecht. De bibliotheek, in de vorige eeuw bijeengebracht door de oprichter van de KNMG, de psychiater dr. J. N. Ramaer, bevat vele zeldzame uitgaven, voornamelijk uit de negentiende eeuw. Jaarverslagen van krankzinnigengestichten uit heel Europa, proefschriften en psychiatrische literatuur over de zelfmoord-epidemie na het verschijnen van Goethes 'Die Leiden des jungen Werthers' maken er deel van uit.