Opnieuw Gelderse stortplaats dicht

DEN HAAG, 28 febr. - Na de gedwongen sluiting van de 'belt van Putman' in Westervoort dreigt de Raad van State opnieuw een vuilnistortplaats in Gelderland te sluiten. De provincie heeft bij het verlenen van de uitbreidingsvergunning voor de stortplaats in Zelhem (Oost-Gelderland) ernstige fouten gemaakt, zo concludeerde mr. Polak van de staatsraad gisteren bij de behandeling van de bezwaren. De uitbreidingsvergunning is verleend voordat goedkeuring door het ministerie van milieubeheer (VROM) was gegeven. 'Zo'n vergunning kan alleen maar worden verleend op basis van een goedgekeurd afvalstoffenplan', aldus Polak.