Ook bilateraal overleg Nederland-Duitsland overeenwordingsproces

DEN HAAG, 28 feb. - Nederland zal niet alleen in NAVO- en EG-kader worden geinformeerd en geconsulteerd over de externe gevolgen van de Duitse eenwording, maar ook bilateraal. Dat heeft de Westduitse minister van buitenlandse zaken gisteren tijdens een kort bezoek aan Den Haag gezegd aan minister Van den Broek en premier Lubbers gezegd.

Op welke wijze dat zal gebeuren worden nog geen nauwkeurige afspraken gemaakt. Volgens leden in Genschers delegatie zal informatie en consultatie voornamelijk op hoog ambtelijk niveau plaatsvinden. Minister Genscher is daarnaast van plan in de marge van EG- en NAVO-bijeenkomsten nauw bij de zaak betrokken buurlanden als Nederland ook direct van bepaalde ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 'Het kan zeer goed zijn dat hij in de komende maanden nog een keer in Den Haag komt', zo werd gezegd.

Genscher verzekerde Van den Broek en Lubbers er gisteren van dat de Poolse westgrens voor de Westduitse regering onaantastbaar is. Bovendien gaf hij nog eens aan dat een neutraal herenigd Duitsland onaanvaardbaar is: het moet lid zijn van de NAVO. 'Daarover moet een modus met de Sovjet-Unie gevonden kunnen worden', zei Genscher. Hij was daarover niet pessimistisch.