Nettowinst NIB met bijna negentien procent gestegen

DEN HAAG, 28 febr. - De nettowinst van De Nationale Investeringsbank (NIB) is in 1989 met bijna negentien procent gestegen tot fl.76,6 miljoen. Het balanstotaal groeide met negen procent tot fl.7,68 miljard, zo heeft de investeringsbank gisteren bekendgemaakt.

De winst per aandeel van nominaal fl.100 bedraagt over 1989 fl.76,60 tegen fl.64,50 in 1988. Op de algemene aandeelhoudersvergadering van 24 april wil de directie voorstellen het dividend over 1989 te verhogen van fl.29 tot fl.34 per aandeel A van nominaal fl.100.