Nederlands Kamerkoor komt paar ton tekort

AMSTERDAM, 28 febr. - Het Nederlands Kamerkoor wil van het ministerie van WVC een verhoging van de huidige subsidie van 2.4 miljoen gulden nu het sinds kort kampt met een tekort van enkele tonnen. Volgens bestuursvoorzitter A. G. F. Boersma is de oorzaak daarvan dat de budgetten van de schouwburgen en concertzalen buiten de Randstad sterk verkleind zijn. Voor de oplossing van dit structurele probleem is daarom volgens hem een structurele oplossing nodig. Het Nederlands Kamerkoor is op het ogenblik met het ministerie van WVC in bespreking over de financiele problemen en de mogelijkheid de subsidie te verhogen. Bij het ministerie zou volgens Boersma 'begrip' bestaan voor de argumenten daarvoor, al is het nog onduidelijk waar het geld vandaan zou moeten komen. 'We hebben echter goede hoop op een verbetering van de situatie.' Het nu opgelopen tekort is volgens het bestuur nog geen ramp. 'We kunnen dat wel opvangen', zegt Boersma. 'Maar als de financiele problemen niet structureel worden opgelost worden minder concerten en een soberder programmering noodzakelijk. De kwaliteit staat echter buiten elke discussie, die is het bestaansrecht van dit professionele koor dat binnen en buiten dit land van het hoogste niveau is.' Bert van Mourik, vijf jaar lang directeur van het Nederlands Kamerkoor, heeft zijn werkzaamheden inmiddels beeindigd. Zijn vertrek staat volgens Boersma geheel los van de huidige problemen. Van Mourik combineerde zijn werk met een eigen impresariaat, hetgeen volgens bestuur en Van Mourik zelf niet langer was te verenigen. Tot een nieuwe directeur is gevonden hebben de stafleden Kristien Jansen en Mark van Dongen samen met artistiek leider Uwe Gronostay de algemene leiding van het Kamerkoor.