Mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, ...

Mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, is de rijkspolitie Award toegekend. Hij krijgt die onderscheiding op 2 mei uit handen van de korpschef der rijkspolitie inspecteur-generaal W. Frackers in de Waalse Kerk in Den Haag. Jaarlijks eert de rijkspolitie personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de politie in het algemeen en van de rijkspolitie in het bijzonder. Een commissie adviseert telkens de rijkspolitie bij de toekenning van haar onderscheiding.