Leeuwarden zet centrum op voor biotechnologie

ZWOLLE, 28 febr. - Leeuwarden krijgt een 'centre of excellence' voor bio- en milieutechnologie. Het centrum moet hoogwaardige cursussen en toegepast onderzoek van Europees niveau gaan aanbieden op het gebied van technologische ontwikkelingen in de landbouw.

Leeuwarden kan het centrum opzetten dank zij de verhuizing van de Hogere Agrarische School in Groningen naar de Friese hoofdstad. De verhuizing is een gevolg van de taakverdeling in het hoger onderwijs en de culturele voorzieningen in Friesland. Die werd een jaar geleden afgesproken door de commissarissen van de koningin van Friesland en Groningen Wiegel en Vonhoff en de ministers van onderwijs, landbouw en visserij, en WVC. De verdeling behelsde opheffing van het Frysk Orkest en verhuizing van het conservatorium en de opleiding beeldende kunsten van Leeuwarden naar Groningen. In ruil voor deze voorzieningen zouden de lerarenopleiding Ubbo Emmius en het Hoger Agrarisch onderwijs van Groningen naar Leeuwarden gaan. In de provincies leidde de gang van zaken destijds tot grote verontwaardiging. Critici spraken van 'ordinaire koehandel'. Verplichte verhuizing, ontslagen, daling van het aantal studenten en culturele verarming van Friesland werden gevreesd.

De commissie die de uitvoering van de taakverdeling begeleidt, is gisteren met de ministers Braks (landbouw en visserij) en Ritzen (onderwijs) overeengekomen dat de kunstopleidingen in augustus 1990 verhuizen, de lerarenopleiding een jaar later. Het agrarisch onderwijs volgt in verband met huisvestingsproblemen waarschijnlijk pas in 1993. Het aantal ontslagen zal naar verwachting beperkt blijven. Voor de gedupeerden komt een sociaal plan.