Het aantal stakers in de bouw ligt nu boven 15.000

ROTTERDAM, 28 febr. - Het aantal stakers in de bouwnijverheid zal vandaag de 15.000 passeren. Volgens het actiecentrum van de bouwbonden stonden vanmorgen 14.800 stakers geregistreerd op 1.400 bouwprojecten. In de loop van de dag zouden de acties worden uitgebreid. Dat betekende na de twee rustige carnavalsdagen een uitbreiding met ruim zevenhonderd stakers.

De vakbonden en de werkgevers wachten nog steeds op een uitnodiging van de onafhankelijke voorzitter van de onderhandelingen, J. Lammers, om het overleg te hervatten. Lammers vroeg de partijen vorige week om nadere opheldering over hun standpunten, vooral ten aanzien van verdergaande arbeidstijdverkorting. Aan de hand van de schriftelijke reacties zou Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland, proberen de onderhandelingen vlot te trekken.

De Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf wil op termijn van de VUT en de arbeidstijdverkorting af. Dat maakt de onderhandelaar van de Dienstenbond FNV op uit het overleg over een nieuwe cao voor het bankbedrijf tot nu toe. Gisteren zaten werkgevers en bonden voor de tweede keer aan tafel.

Bij de presentatie van hun voorstellen lieten de werkgevers al weten het aantal roostervrije dagen te willen terugdringen en de VUT-leeftijd te willen verhogen. Zij vrezen een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Volgens Noten zit er in de voorstellen van de Werkgeversvereniging 'een hele merkwaardige tweeslachtigheid'.

'Enerzijds stellen zij voor alle roostervrije dagen af te schaffen en een deel van de ruimte die daardoor ontstaat te gebruiken voor loonsverhoging', aldus de onderhandelaar van de Dienstenbond, 'terwijl zij anderzijds zeggen dat alle tien de atv-dagen moeten worden gebruikt voor scholing.' De werkgevers vinden scholing noodzakelijk om de werknemers aan de eisen van de tijd te kunnen laten voldoen. Volgens Noten dreigen zij met ontslag van bankmedewerkers die zich niet scholen, omdat die zich zouden diskwalificeren.

Een ander groot geschilpunt is nog steeds de flexibilisering van de arbeidstijden. De Werkgeversvereniging stelt voor banken 's avonds en in de weekeinden open te houden.