Heineken loopt met onvervulde vacatures vooruit opafslanking

AMSTERDAM, 28 febr. - Heineken Nederland BV blijkt de afgelopen driekwart jaar geruisloos al 250 vrijgekomen vacatures niet te hebben opgevuld met vaste arbeidskrachten. Een gedeelte van de vacatures staat open en zal worden geschrapt. Het bedrijf neemt met de 250 goeddeels onopgevulde vacatures een voorschot op de komende reorganisatie. Nederlands grootste bierbrouwer die recentelijk onder druk van de vakbonden en de rechter een ingrijpend reorganisatieplan moest intrekken dat voorzag in een verlies van 700 van de totaal 4.000 banen, kan nu niet zeggen hoeveel van de genoemde 250 arbeidsplaatsen precies komen te vervallen.

Volgens een woordvoerder van Heineken Nederland in Zoeterwoude kijkt het bedrijf sinds 1 jui 1989 'extra kritisch' naar vrijkomende arbeidsplaatsen. Van een vacaturestop is volgens de zegsman evenwel geen sprake. De vakbonden, die zich verzetten tegen de oorspronkelijke reorganisatieplannen uit vrees voor gedwongen collectief ontslag, menen dat Heineken de noodzakelijke afslanking vrijwel probleemloos kan afronden door vacatures niet meer op te vullen en door een verlaging van de ouderenregeling van 57,5 jaar tot 55 jaar en ouder.

A. Lakerveld van de Industriebond FNV maakt een simpel rekensommetje: 'Met een ouderenregeling van 55 jaar en ouder kunnen de komende drie jaar zo'n 550 werknemers via natuurlijk verloop afvloeien, zeker als je niet alleen het produktiepersoneel neemt, maar ook de andere delen van het bedrijf.'

Als je daarbij nog eens de openstaande vacatures telt, is Heineken er volgens Lakerveld goeddeels al.

Eind januari maakte Heineken Nederland haar langverwachte reorganisatieplannen openbaar. In de strijd tegen de voortdurende daling van het marktaandeel en tegen de uit de hand gelopen kosten, zette de directie het mes in de eigen organisatie. Een organisatie die door het enorme succes uit de voorafgaande decennia de karaktertrekken van een overbezette ambtenarij had gekregen. De nieuwe Heineken-directeur R. V. Strobos, die vorig jaar uit Spanje was gehaald om de Nederlandse bierbrouwer weer op het rechte spoor te zetten, sprak onomwonden van 'risicomijdend gedrag' dat moet veranderen.