Geen kasreserve voor banken

AMSTERDAM, 28 febr. - De Nederlandsche Bank heeft het percentage van de geldmarktkasreserveregeling voor de periode van 1 tot 15 maart op nul gesteld. De banken zijn dus voor deze periode vrijgesteld van het aanhouden van een kasreserve bij de centrale bank. Uit de weekstaat blijkt dat de lopende kasreserve fl.4.311,7 miljoen bedraagt. Door het inactiveren van de kasreserve wordt de geldmarkt per 1 maart met ditzelfde bedrag verruimd. Belastingafdrachten in de loop van de maand maart zullen deze verruiming weer compenseren.

Voor de periode tot 15 maart wordt verwacht dat de geldmarkttekorten zich gemiddeld rond de fl.7,5 miljard zullen bewegen. De geldmarkt beschikt voor die periode over een contingent, exclusief de besparingen op het verbruik, van gemiddeld fl.4,1 miljard per dag. Om de geldmarkt van voldoende financiele middelen te voorzien, zal de Nederlandsche Bank gedurende deze periode de geldmarkt moeten steunen met speciale beleningen in de orde van grootte van zo'n fl.3 miljard. De huidige belening, met een omvang van fl.

3,2 miljard, loopt tot en met vandaag. Na 15 maart zal de Nederlandsche Bank de geldmarktkasreserve weer moeten activeren. Vanaf die periode komt de geldmarkt namelijk vrij ruim in de financiele middelen te zitten. Het feit dat er voor de maand maart geen staatslening is uitgeschreven, met de hierbij gebruikelijke storting medio maart, draagt bij aan de verwachte verruiming van de geldmarkt.

De tarieven voor de langere perioden daalden de afgelopen verslagweek. De daling voor het korte eind van de geldmarkt, met name de tarieven voor een en twee maanden, overtrof de daling van de tarieven voor de wat langere perioden. Begin deze week noteerde eenmaands interbancair geld ruim 3/16 procent lager dan een week ervoor. Naast een wat ruimere geldmarkt betrof dit een technische reactie op de eerder sterk opgelopen tarieven. Dat de geldmarkt afgelopen verslagweek wat ruimer in haar financiele middelen zat, bleek uit de opgelopen besparing op het contingent. Afgelopen maandag bedroeg de besparing drie procentpunten, tegen een procentpunt een week eerder.

De ondertoon op de geld- en de kapitaalmarkt blijft er een van hoge rentes, zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over de gevolgen van een integratie van de beide Duitslanden. De markt blijft in afwachting van de ontwikkelingen in Oost- en West-Duitsland en de gevolgen daarvan voor rente en inflatie. Tevens kijkt de markt uit naar de eindresultaten van de loononderhandelingen in West-Duitsland.

Bron: NMB Bank