Dr. T. de Vries (49) is benoemd tot lid van de ...

Dr. T. de Vries (49) is benoemd tot lid van de Registratiekamer. Hij zal die functie vervullen naast zijn hoofd-functie als directeur van de