Delft heft wachtlijst woningzoekenden op

ROTTERDAM, 28 febr. - De gemeente Delft zal bij wijze van experiment de gemeentelijke lijst van woningzoekenden opheffen en niet langer woningen toewijzen.

Daarvoor in de plaats zal maandelijks een woonkrant worden gepubliceerd met daarin het aanbod van vrijkomende woningen in Delft. Ook zal in de krant per vrijkomende woning worden aangegeven aan welke criteria de woningzoekende moet voldoen om voor de aangeboden woning in aanmerking te komen.

Deze nieuwe aanpak van woonruimteverdeling gaat er van uit dat de woningzoekende zoveel mogelijk zelf het initiatief moet kunnen nemen op de woningmarkt. Voortaan kunnen zij zelf kiezen uit een aantal vrijkomende huurwoningen, uiteraard in een situatie van schaarste op woningmarkt. De gemeente Delft en de woningbouwverenigingen verwachten door dit plan klantgerichter en goedkoper te kunnen werken.

Deze aanpak is geheel nieuw in Nederland en om die reden door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting geaccepteerd als landelijk experiment.

Gedurende de proef, die van april tot september zal worden gehouden, wordt overigens de helft van het aantal vrijkomende woningen nog via het oude systeem van toewijzing verdeeld. In Delft komen maandelijks in totaal ongeveer 160 woningen beschikbaar voor verhuur.

Slaagt de proef dan zal de gemeenteraad van Delft nog voor het einde van het jaar een beslissing nemen over definitieve invoering van dit marktgerichte model voor woonruimteverdeling.