Crown Van Gelder

In het afgelopen jaar is de nettowinst van Crown Van Gelder Papierfabrieken met een kwart toegenomen, van fl.10,9 miljoen tot fl.13,7 miljoen. Per aandeel ging de winst van fl.11,31 naar fl.14,28. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) verbeterde van fl.22,9 miljoen tot fl.25,6 miljoen. Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen van fl.3 tot fl.

4 per aandeel. De winst voor belastingen steeg van fl.13,7 miljoen tot fl.18,4 miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is geen compensatie van vennootschapsbelasting met verrekenbare verliezen uit het verleden meer mogelijk. In 1989 heeft de onderneming 138.000 ton papier afgezet en werd de produktiecapaciteit nagenoeg geheel benut. Het produktievermogen van de eind 1987 in gebruik genomen papiermachine PM 1 (60.000 ton) werd in het afgelopen jaar geheel in de markt opgenomen. Mede daardoor steeg de omzet van fl.213 miljoen tot fl.

286 miljoen. De celluloseprijzen neigen nu licht naar dalen. Vooralsnog verwacht de papierfabrikant dat de winst dit jaar niet sterk zal afwijken van die in het afgelopen jaar.