Bewoners Bijlmer geraadpleegd over sloop

In de raadszaal van het Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam waren gisteravond ongeveer tweehonderd leden van de Huurdersvereniging Bijlmermeer bijeen om hun mening te geven over plannen een deel van Bijlmermeer af te breken. De meeste sprekers zeiden niet te geloven dat de sloop van 3.500 woningen, zoals voorgesteld door de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, de sociale problemen in de wijk afdoende zou oplossen.

Volgens de werkgroep is de enige manier om het gebied met 80.000 inwoners van een zekere ondergang te redden is sloop van een kwart van het woningbestand (3500 huizen), aanpassing van een kwart van de woningen voor beter gesitueerden en een grote onderhoudsbeurt voor de overblijvende helft. In de werkgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de deelraad, de woningbouwcorporatie Nieuw Amsterdam, het ministerie van volkshuisvesting en de Nationale Woningraad.

De aanwezigen opperden gisteren het idee om meer mogelijkheden te creeeren voor vertier, zoals disco's en bioscopen. Ook werd een krachtig beroep gedaan op het Amsterdamse gemeentebestuur de woningcorporaties aan te pakken die door 'wanbeheer' schulden hebben van in totaal bijna 100 miljoen gulden. Een zwarte bewoonster pleitte voor goede voorlichting over de sloopplannen aan de buitenlanders in de Bijlmermeer, van wie er maar een enkeling naar het stadsdeelkantoor was gekomen. (Foto NRC Handelsblad/ Maurice Boyer)