Bakkers: meer 'bakwaardig' graan nodig

DEN HAAG, 28 febr. - De Nederlandse akkerbouwers moeten meer graan telen dat geschikt is voor de produktie van brood, meent de Nederlandse Bakkerij Stichting (NBS). Van de 650.000 ton meel die de bakkers per jaar verwerken, wordt tachtig procent geimporteerd. Het verbouwen van 'bakwaardiger graan' kan volgens het bestuur van de NBS bijdragen aan een beter inkomen van de boeren.

In een commentaar in het blad Oogst wordt daar ook voor gepleit. Een probleem is dat Nederland niet over geschikte tarwerassen beschikt, aldus A. Barlagen in Oogst. De acties van de boeren gaan intussen voort. Van de gevreesde verscherping, waarop jongere boeren zouden aandringen, is niets gebleken. Blokkades zijn voor het merendeel van korte duur, met uitzondering van het Rijskinstituut voor het wegverkeer in Veendam, waar al ruim een week niet kan worden gewerkt, en de VAM in Wijster.

Overleg tussen actievoerende boeren en de directie van de VAM heeft vanochtend nog niet geleid tot beeindiging van de blokkade. In het begin van de middag zou opnieuw worden gesproken. De voorzitter van de drie centrale landbouworganisaties, drs. J. Mares, is het niet eens met de actie, omdat de blokkade niet publieksvriendelijk is en schade en hinder voor derden veroorzaakt. In Leeuwarden werd vandaag voor de tweede keer het belastingkantoor geblokkeerd. Naar schatting zeshonderd mensen werden daardoor gedupeerd. De actie verhinderde ondernemers op de laatste dag van de maand aan hun betalingsverplichtng te voldoen. Zij krijgen nu automatisch een aanslag met boete, maar zullen waarschijnlijk met succes een beroep op overmacht kunnen doen. Ook een aantal mensen dat een afspraak had gemaakt voor advies over de belastingaangifte kwam tevergeefs.

De steun van Westduitse boeren bij de blokkade van de Nederlands-Duitse grensposten Ter Apel, Nieuweschans en Zwartemeer heeft geen praktisch effect, omdat de Duitsers uit vrees voor een bekeuring niet blokkeren.

Rond 11 uur vanochtend blokkeerden honderd Zuid-Hollandse boeren het ministerie van Landbouw en eisten een onderhoud met de directeur Akker- en Tuinbouw Van Ast, en koffie voor de protesterende boeren. Aan de laatste eis werd door ambtenaren van Landbouw vrijwel onmiddellijk gehoor gegeven en rond het middaguur werd nog onderhandeld over een gesprek. De boeren willen van de hoge ambtenaar horen hoe ver het staat met onderhandelingen die tussen landbouw en de bonden zouden worden gevoerd over mogelijkheden om uit de impasse te geraken.

Gisteren blokkeerden twintig boeren met tractoren het Catshuis in Den Haag. De ambtswoning van de minister-president was enige tijd onbereikbaar. Een van de Groningse boeren bleek familie te zijn van een bewaker van het Catshuis, die bereid bleek voor de protesterende boeren een rondleiding te houden. De blokkade van de Rijksdienst voor het wegverkeer in Veendam, duurt na een week nog onverminderd voort. De achterstand die is opgelopen in de verstrekking van kentekenbewijzen loopt in de vele duizenden. Het Landbouwschap werkt achter de schermen aan een pakket voorstellen voor minister Braks van landbouw om bestaande of op stapel staande regelingen te verruimen en toegankelijker te maken voor meer akkerbouwers.