Winst Unilever stijgt 8 procent tot fl.3,2 miljard

ROTTERDAM, 27 febr. - De winst van Unilever is het afgelopen jaar met 8 procent gestegen van 3021 miljoen tot 3249 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst van 10,78 tot 11,59 gulden. Zonder invloed van wisselkoersveranderingen is de winst ook dit jaar weer met 15 procent gegroeid. Bestuursvoorzitter F. A. Maljers, die de cijfers vanochtend bekendmaakte, spreekt van een 'goed resultaat'.

Hij stelt voor het slotdividend te verhogen van fl.3,06 tot 3,35 per aandeel. Met inbegrip van het interimdividend van fl.1,37 komt het totale dividend over 1989 10 procent hoger uit op fl.4,72. Op de beurs steeg de koers vanochtend met fl.0,70 tot rond de fl.139,50. Voor 1990 is Maljers 'minder optimistisch' dan voor 1989. De bestuursvoorzitter, die zich als het om de toekomst van zijn bedrijf gaat graag mag uitdrukken in muziektermen, ziet in het lopende boekjaar een allegro moderato. Hij is 'gematigd opgewekt', 'we hopen onze winstontwikkeling te handhaven'.

De winstgroei is volgens Maljers vooral te danken aan een stijging van het verkoopvolume met 9 procent, waarvan 4 procent uit bestaande activiteiten, en de rest uit het saldo van verworven en verkochte bedrijven.

Voor Unilever was 1989 een topjaar wat acquisities betreft. Het concern nam 55 bedrijven over in 21 landen voor totaal 5,8 miljard gulden en verkocht er 16. De acquisities leiden volgens Maljers niet tot een verwatering van het resultaat. De nettowinst bleef in 1989 4,9 procent van de omzet uitmaken. De acquisities betroffen vooral middelgrote overnemingen van 30 miljoen tot 50 miljoen gulden per stuk. Unilever zal binnenkort een meerderheidsbelang nemen in een Hongaars bedrijf, 's lands grootste fabrikant van margarine, zo maakte Maljers bekend. Wat andere Oostbloklanden betreft neemt het bedrijf vooralsnog een afwachtende houding aan. Unilever heeft naar eigen zeggen overigens al belangrijke exporten naar het Oostblok, vooral van consumentenartikelen. De verkopen van Unilever stegen afgelopen jaar van 61,69 miljard tot 66,29 miljard gulden. De winstmarge ging verder omhoog, van 8,9 tot 9,2 procent. Op de persconferentie wees Maljers op de valutaschommelingen die Unilever parten spelen. Zo is de winststijging in guldens over 1989 aanzienlijk lager (8 procent) dan in ponden (26 procent) en in dollars (12 procent). In het vierde kwartaal nam de nettowinst toe van 838 miljoen tot 871 miljoen gulden. Per aandeel is dat een stijging van 2,99 tot 3,10 gulden. Het valuta-effect drukte de kwartaalwinst met 69 miljoen gulden tegen gelijke wisselkoersen ging de nettowinst met 12 procent omhoog. Over het gehele jaar 1989 steeg de bedrijfswinst van het concern met ruim 10 procent van 5,49 miljard tot 6,09 miljard gulden. De winst voor belastingen ging omhoog van 5,26 miljard tot 5,55 miljard gulden. De netto-rentekosten stegen van 408 miljoen tot 721 miljoen, wat verband hield met de financiering van het grote aantal overnemingen met name in de Verenigde Staten. Maljers zei vanochtend dat met name Unilever getroffen wordt door de sterke rentestijgingen dezer dagen.