Westduitse banken storten zich op DDR

FRANKFURT, 27 febr. - Vooruitlopend op het Wirtschaftswunder in de DDR zijn de Westduitse banken hard bezig om hun activeiten uit te breiden naar Oost-Duitsland. Hoewel ze officieel nog geen bankactiviteiten in de DDR mogen ontplooien, hebben ze al een net van informatiebureaus opgezet om zakelijke contacten tussen Oost- en Westduitse bedrijven te leggen. 'Het zal in het begin geen Bombemgeschaft worden, we vestigen ons daar meer uit patriottisch dan zakelijk belang', zegt dr. Norbert Walter, de belangrijkste economische adviseur van de Deutsche Bank. Deze grootste bank van West-Duitsland heeft inmiddels in tien Oostduitse steden teams ingezet die de DDR 'afgrazen', zoals Walter zegt. Op termijn verwacht hij uitstekende zaken als de bestaande klanten van de Deutsche Bank in de DDR gaan investeren.

Ook de twee andere grote Westduitse banken, de Dresdner Bank en de Commerzbank, zijn bezig vertegenwoordigers naar de steden in de DDR te sturen.

Terwijl de Westduitse banken staan te trappelen van ongeduld om in de DDR te beginnen, tonen de vier grote Nederlandse banken een totale passiviteit. Geen van de vier is in Oost-Duitsland vertegenwoordigd. Alleen de Rabo Bank is actief in West-Berlijn via een deelneming van 85 procent in de Adca-Bank. 'We hebben geen plannen voor vestigingen in de DDR', melden woordvoerders van de Rabo, NMB Postbank, ABN Bank en de Amro Bank desgevraagd.

De Dresdner Bank stuurde onmiddellijk na de opening van de Berlijnse Muur een delegatie naar de DDR. Later volgde een symbolische terugkeer naar de wortels van de bank, toen de directie, ondernemers en journalisten feestelijk met de trein naar Dresden reden. Inmiddels heeft de Dresdner Bank informatiebureaus in Dresden, Oost-Berlijn, Leipzig, Rostock, Maagdenburg, Erfurt en Karl Marx-stad. Zodra de DDR-wetgeving Westduitse bankvestigingen toestaat, wordt dit aantal uitgebreid. 'We hopen voor het einde van het jaar bankvestigingen te hebben in 30 tot 50 steden', zegt woordvoerder Mayer van de Dresdner Bank.

De belangstelling van Oost- en Westduitse kant is volgens hem onvoorstelbaar. 'De mensen staan in de rij voor informatie. Opmerkelijk veel vertegenwoordigers van kleine particuliere Oostduitse bedrijfjes.' De Commerzbank heeft in Frankfurt op het hoofdkantoor een afdeling met 20 mensen die vragen beantwoorden over mogelijkheden zaken te doen met de DDR. Deze bank heeft alleen nog een informatiebureau in Oost-Berlijn, maar wil zich in alle belangrijke steden van de DDR vestigen. 'Het grootste probleem is het ruimtetekort en de gebrekkige telefoonverbindingen', zegt woordvoerder Dietlmaier. De Commerzbank overweegt kant-en-klaar kantoortjes te gebruiken als tijdelijke vestigingen zodra Oost-Duitsland open gaat.

De belangstelling onder het personeel voor de DDR is groot: 1.200 personeelsleden van de Commerzbank hebben zich gemeld om in de DDR voor hun bank te gaan werken.

Voor de Oostduitsers zijn de Westduitse banken een bron van informatie over de werking van het kapitalisme geworden. 'We kunnen de vraag naar informatie niet bijhouden', vertelt Dietlmaier. Een publikatie van de Commerzbank over de grootste ondernemingen in Europa is zojuist in een oplage van 100.000 exemplaren herdrukt. De hele oplage is bestemd voor de DDR.

    • Roel Janssen