Wereldhave

In het afgelopen jaar is het directe beleggingsresultaat van het onroerend-goedbeleggingsfonds Wereldhave met 38 procent gestegen tot fl.109,3 miljoen. Per aandeel ging het van fl.9,72 (na correctie voor de agiobonus van twee procent en de claimemissie) naar fl.9,83, zo heeft Wereldhave bekendgemaakt.

De beleggingen namen toe van fl.2,9 miljard tot fl.3,2 miljard. De waardegroei van de beleggingen heeft de negatieve valuta-effecten aanzienlijk overtroffen. Dit leidde tot een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel van fl.166,70 tot fl.177,57. Het totale resultaat per aandeel kwam over 1989 uit op fl.18,87, overeenkomende met 11,3 procent van de intrinsieke waarde. In het vergelijkende cijfer van fl.21,44 over 1988 is de waarde van fl.

2,31 van de claim van de emissie in dat jaar begrepen. Wereldhave stelt aandeelhouders voor het dividend te verhogen van fl.7,73 plus twee procent in aandelen over 1988 tot fl.8 in contanten plus twee procent ten laste van de onbelaste agioreserve over 1989.